Návšteva Chargé d'affaires Srbskej republiky v SLM

Návšteva Chargé d'affaires Srbskej republiky v Slovenskej legálnej metrológii, n. o.

Dňa 13. júla 2022 privítalo vedenie Slovenskej legálnej metrológie, n. o. (SLM) na svojom pracovisku v Bratislave Chargé d'affaires Srbskej republiky Mariju Barlović. Rokovanie viedol odborný poradca riaditeľa SLM, ktorý privítal túto vzácnu návštevu. Riaditeľ certifikačného orgánu SLM predniesol prezentáciu o činnosti SLM a následne riaditeľ odboru metrologických služieb predstavil jej excelencii vybrané metrologické laboratória. V spoločnej diskusii sa obidve strany uzhodli na význame metrológie pre národne hospodárstvo, ochranu štátu a koncových spotrebiteľov. V závere rokovania bol potvrdený záujem o spoluprácu v oblasti metrológie medzi Srbskom a Slovenskom. Jej excelencia poďakovala vedeniu SLM za prijatie a prezentáciu činnosti SLM.

Za obsah zodpovedá Ing. Zbyněk Schreier.

Späť