SLM as a participant of the technical committee of International Conference ICMAE

Oddelenie výskumu a vývoja sa stalo súčasťou technického výboru medzinárodnej konferencie: International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE). Spolu s  kolegami z celého sveta je tak participantom tímu, ktorý tvorí recenzie na vedecké články z oblasti aplikovanej metrológie, konkrétne letectva. Vďaka dlhoročným skúsenostiam tak môže Slovenská legálna metrológia poskytnúť cenné poznatky z rôznych oblastí metrológie a prispieť tak ku tvorbe kvalitných vedeckých prác. Viac info na: icmae.org.

Back

By using the sites operated by SLM, you agree to the use of cookies, which help us provide better services


More information

COVID MEASURES

Dear customers, we would like to inform you that the Banská Bystrica, Bratislava and Košice workplaces are open to customers from 8.00 am to 11.30 am. and from 12.00 to 16.00 The Žilina and Nitra workplaces are open to customers from 8.00 am to 2.00 pm. Thank you for understanding.