SLM as a participant of the technical committee of International Conference ICMAE

Oddelenie výskumu a vývoja sa stalo súčasťou technického výboru medzinárodnej konferencie: International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE). Spolu s  kolegami z celého sveta je tak participantom tímu, ktorý tvorí recenzie na vedecké články z oblasti aplikovanej metrológie, konkrétne letectva. Vďaka dlhoročným skúsenostiam tak môže Slovenská legálna metrológia poskytnúť cenné poznatky z rôznych oblastí metrológie a prispieť tak ku tvorbe kvalitných vedeckých prác. Viac info na: icmae.org.

Back

By using the sites operated by SLM, you agree to the use of cookies, which help us provide better services


More information