Kontakt

Kontaktné informácie Slovenskej legálnej metrológie n. o.

Bratislava
NITRA
Žilina
Banská Bystrica
Košice

Riaditeľstvo Banská Bystrica

Zákaznícka linka: 0850 111 332E-mailová adresa: slm@slm.sk

Kancelária riaditeľa

tel: 048/ 4719122
email: slm@slm.sk

Pracovisko Bratislava

tel: 02/ 40203611
email: objednavky@slm.sk

Pracovisko Banská Bystrica

tel: 048/ 4719111
email: objednavky@slm.sk

Pracovisko Košice

tel: 055/ 7202811
email: objednavky@slm.sk

Pracovisko Žilina

tel: 041/ 7248807
email: objednavky@slm.sk

Pracovisko Nitra

tel: 037/ 6410130
email: objednavky@slm.sk

Pracovisko osobnej dozimetrie Bratislava

tel: 02/ 40203621 
email: solivajs@slm.sk

Cenové ponuky

mobil: 0917 821 350
email: ponuka@slm.sk

Sekretariát generálneho riaditeľa

tel: 048/ 4719122
email: slm@slm.sk

Pracovisko Banská Bystrica

tel: 048/ 4719111
email: objednavky@slm.sk

Príjem a výdaj meradiel:
PO – PI 7:00 – 16:00

Pracovisko Bratislava

tel: 02/ 40203611
email: objednavky@slm.sk

Príjem a výdaj meradiel:
PO – PI 8:00 – 16:00

Pracovisko osobnej dozimetrie

tel: 02/ 40203621 
email: solivajs@slm.sk

Pracovisko Košice

tel: 055/ 7202811
email: objednavky@slm.sk

Príjem a výdaj meradiel:
PO – PI 8:00 – 16:00
Obedňajšia prestávka od 11:30 – 12:00

Pracovisko Nitra

tel: 037/ 6410130
email: objednavky@slm.sk

Príjem a výdaj meradiel:
PO – PI 8:00 – 14:00

Pracovisko Žilina

tel: 041/ 7248807
email: objednavky@slm.sk

Príjem a výdaj meradiel:
PO – PI 8:00 – 14:00