Cenník

Naše výkony a služby, ktoré poskytujeme na jednom mieste

najviac hĽadané ceny

SlužbaKód službyCENA
Koncové mierky 3. rádu (od 0,3 do 100) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku - Kalibrácia01110007000011,50 EURObjednať
Koncové mierky 3. rádu (nad 100 do 500) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku - Kalibrácia01110017000082,00 EURObjednať
Koncové mierky 3. rádu (nad 500 do 1000) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku - Kalibrácia011100270000135,50 EURObjednať
Koncové mierky 4. rádu (od 0,3 do 100) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku - Kalibrácia0111010800009,50 EURObjednať
Koncové mierky 4. rádu (nad 100 do 500) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku - Kalibrácia01110118000051,50 EURObjednať
Koncové mierky 4. rádu (nad 500 do 1000) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku - Kalibrácia011101280000111,50 EURObjednať
Koncové mierky 5. rádu (od 0,3 do 100) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku - Kalibrácia0111020900007,00 EURObjednať
Koncové mierky 5. rádu (nad 100 do 500) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku - Kalibrácia01110219000020,00 EURObjednať
Koncové mierky 5. rádu (nad 500 do 1000) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku - Kalibrácia01110229000052,50 EURObjednať
Kalibre valčekové jednostranné do 300 mm - Kalibrácia01110300000010,50 EURObjednať
Kalibre valčekové obojstranné do 300 mm - Kalibrácia01110310000013,50 EURObjednať
Kalibre strmeňové do 300 mm - Kalibrácia01110320000012,00 EURObjednať
Sada valčekových mierok - za mierku - Kalibrácia0111033000007,00 EURObjednať
Závitové kalibre valčekové - tŕne jednostranné do 150 mm - Kalibrácia01110400000011,50 EURObjednať
Závitové kalibre valčekové - tŕne obojstranné do 150 mm - Kalibrácia01110400000115,00 EURObjednať
Závitové kalibre krúžky s rozsahom 4 až 5,9 mm - Kalibrácia01110410000017,50 EURObjednať
Závitové kalibre krúžky s rozsahom 6 až 30 mm01110420000015,00 EURObjednať
Závitové kalibre krúžky s rozsahom 31 až 100 mm - Kalibrácia01110430000012,50 EURObjednať
Nástavné krúžky do 300 mm - Kalibrácia01110440000014,50 EURObjednať
Čiarkové miery 3. rádu - 2 čiarky na každý 1 m, porovnávacou metódou - Kalibrácia01111007000061,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu čiarku01111007100018,00 EURObjednať
Čiarkové miery 4. rádu - 2 čiarky na každý 1 m, porovnávacou metódou - Kalibrácia01111008000041,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu čiarku01111008100014,50 EURObjednať
Čiarkové mierky optické 4. rádu - Kalibrácia01111018000043,00 EURObjednať
Čiarkové merítka do 2000 mm - Kalibrácia0111150000005,50 EURObjednať
Čiarkové pravítka do 500 mm - Kalibrácia01111510000011,50 EURObjednať
Čiarkové pravítka do 1000 mm - Kalibrácia01111520000020,50 EURObjednať
Meračské pásma etalónové 2. rádu na každých 10 m, interferenčnou metódou - Kalibrácia011113060000128,00 EURObjednať
Meračské pásma etalónové 3. rádu na každých 10 m, porovnávacou metódou - Kalibrácia01111307000057,50 EURObjednať
Meračské pásma etalónové 4. rádu na každých 10 m, porovnávacou metódou - Kalibrácia01111308000060,50 EURObjednať
Meračské pásma 10 m - Kalibrácia01111310000057,00 EURObjednať
Meračské pásma 20 m - Kalibrácia01111320000076,00 EURObjednať
Meračské pásma 30 m - Kalibrácia01111330000085,50 EURObjednať
Meračské pásma 50 m - Kalibrácia011113400000107,50 EURObjednať
Stáčacie metre do 3 m vrátane - Kalibrácia01111200000019,00 EURObjednať
Stáčacie metre do 3 m vrátane - za každý ďalší 1 m - Kalibrácia0111120010004,00 EURObjednať
Posuvné meradlá (hĺbkomery, výškomery, hrúbkomery) do 200 mm - Kalibrácia01112000000018,50 EURObjednať
Posuvné meradlá (hĺbkomery, výškomery) do 500 mm - Kalibrácia01112100000024,50 EURObjednať
Posuvné meradlá (hĺbkomery, výškomery) do 1000 mm - Kalibrácia01112200000035,50 EURObjednať
Univerzálne, zvislé dĺžkomery (analógové, číslicové, s meracím softvérom), porovnanie s koncovými mierkami - Kalibrácia011122100000177,50 EURObjednať
Mikrometre do 100 mm - Kalibrácia01112400000040,00 EURObjednať
Mikrometre do 300 mm - Kalibrácia01112410000043,50 EURObjednať
Mikrometre do 500 mm - Kalibrácia01112420000047,00 EURObjednať
Mikrometrické odpichy do 300 mm - Kalibrácia01112430000030,00 EURObjednať
Trojdotykové dutinomery do 70 mm - Kalibrácia01112440000020,50 EURObjednať
Kalibrácia meradiel dĺžky laserovým interferometrom - jedna riadená os - Kalibrácia011130200000225,00 EURObjednať
Prímerná doska (jedna strana) - Kalibrácia011131000000128,00 EURObjednať
Laserový/ultrazvukový diaľkomer do 16 m - Kalibrácia01113200000082,00 EURObjednať
Automatický hladinomer (radarový, plavákový) do 16 m - Kalibrácia0111330000001 050,00 EURObjednať
Číselníkové odchýlkomery, rozsah (0 – 5) mm - Kalibrácia01114000000012,50 EURObjednať
Číselníkové odchýlkomery, rozsah (0 – 10) mm - Kalibrácia01114010000018,00 EURObjednať
Číselníkové odchýlkomery, rozsah (0 – 25) mm - Kalibrácia01114020000024,50 EURObjednať
Číselníkové odchýlkomery, rozsah (0 – 100) mm - Kalibrácia01114030000083,50 EURObjednať
Skúšobné sitá - Kalibrácia01116000000047,50 EURObjednať
Meracie zariadenia na meranie dĺžky navinuteľných materiálov - Kalibrácia011170000000138,00 EURObjednať
Listové škáromery, sada do 10 ks - Kalibrácia01119000000124,50 EURObjednať
Listové škáromery, sada do 20 ks - Kalibrácia01119010000136,50 EURObjednať
Nástavné mierky - Kalibrácia0111900000026,00 EURObjednať
Vlásočnicové (nožové) pravítko - Kalibrácia01119000000314,50 EURObjednať
Merací klin - do 15 meracích bodov - Kalibrácia0111900000049,50 EURObjednať
Merací klin - nad 15 meracích bodov - Kalibrácia01119010000414,50 EURObjednať
Kalibračná fólia do 5000 µm - Kalibrácia0111900000058,00 EURObjednať
Závitové mierky - sada do 20 ks - Kalibrácia01119000000664,00 EURObjednať
Závitové mierky - sada nad 20 ks - za každý ďalší ks - Kalibrácia0111901000066,50 EURObjednať
Rádiusové mierky - sada do 20 ks - Kalibrácia01119000000757,00 EURObjednať
Rádiusové mierky - sada do 20 ks - za každý ďalší ks - Kalibrácia0111901000076,00 EURObjednať
Drsnomerná doštička nástavný etalón k drsnomeru - Kalibrácia01119000000847,50 EURObjednať
Uhlomer (univerzálny, mechanický) (0 - 360)° - Kalibrácia01119100000017,00 EURObjednať
Uholník 90° do 600 mm - Kalibrácia01119110000016,00 EURObjednať
Meradlo na meranie obvodu kolesa - Kalibrácia01119200000024,50 EURObjednať
Meradlo na meranie uhlových zvarov - Kalibrácia01119120000018,00 EURObjednať
Hĺbkomery na meranie hĺbky dezénu pneumatík do 25 mm - Kalibrácia01112300000018,00 EURObjednať
Hrúbkomer na meranie povrchu náteru - Kalibrácia01112310000016,00 EURObjednať
Meračská dráha - Kalibrácia01112320000064,00 EURObjednať
Rovinná plocha súvisiaca s parametrami nastavenia svetlometov - Kalibrácia01119300000132,00 EURObjednať
Meradlo parametrov nastavenia svetlometov (regloskop) - Kalibrácia01119300000238,00 EURObjednať
Meračské pásma 10 m - Overenie10111310000061,00 EURObjednať
Meračské pásma 10 m - Overenie11111310000061,00 EURObjednať
Meračské pásma 20 m - Overenie10111320000082,00 EURObjednať
Meračské pásma 20 m - Overenie11111320000082,00 EURObjednať
Meračské pásma 30 m - Overenie10111330000092,00 EURObjednať
Meračské pásma 30 m - Overenie11111330000092,00 EURObjednať
Meračské pásma 50 m - Overenie101113400000115,50 EURObjednať
Meračské pásma 50 m - Overenie111113400000115,50 EURObjednať
Dĺžkové meradlá na metrový tovar - Overenie11111400000016,50 EURObjednať
Taxametre vozidiel taxislužby (do 5 sadzieb vrátane) - Overenie10115000000044,00 EURObjednať
Taxametre vozidiel taxislužby - za každú ďalšiu sadzbu - Overenie1011500060008,50 EURObjednať
Taxametre vozidiel taxislužby (do 5 sadzieb vrátane) - Overenie11115000000044,00 EURObjednať
Taxametre vozidiel taxislužby - za každú ďalšiu sadzbu - Overenie1111500060008,50 EURObjednať
Skúšobné sitá - Prvotné overenie10116000000049,50 EURObjednať
Skúšobné sitá - Následné overenie11116000000049,50 EURObjednať
Skúšobné sitá na obilie - Prvotné overenie10116100000016,50 EURObjednať
Skúšobné sitá na obilie - Následné overenie11116100000016,50 EURObjednať
Meracie zariadenia na meranie dĺžky navinuteľných materiálov - Overenie101170000000147,50 EURObjednať
Meracie zariadenia na meranie dĺžky navinuteľných materiálov - Overenie111170000000147,50 EURObjednať
Automatické hladinomery I. etapa - v referenčných podmienkach (radarový) - Prvotné overenie1011800000001 298,00 EURObjednať
Automatické hladinomery I. etapa - v referenčných podmienkach (radarový) - Následné overenie1111800000001 298,00 EURObjednať
Automatické hladinomery II. etapa - po inštalácii na nádrž (radarový, plavákový) - Prvotné overenie101180100000308,00 EURObjednať
Automatické hladinomery II. etapa - po inštalácii na nádrž (radarový, plavákový) - Následné overenie111180100000308,00 EURObjednať
Automatické plavákové hladinomery – Kalibrácia hustoty017102000000208,00 EURObjednať
Odmerné nádoby - Kalibrácia01130000000076,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01130000300022,50 EURObjednať
Odmerné nádoby (odmerky, kadičky) s jednou hodnotou objemu - Kalibrácia01130000000125,00 EURObjednať
Odmerné nádoby (odmerky, kadičky) - max. 3 objemové rysky - Kalibrácia01130000000233,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku0113000030028,50 EURObjednať
Odmerné banky s jednou ryskou - Kalibrácia01130100000022,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku0113010030018,50 EURObjednať
Odmerné banky s graduovaným hrdlom - Kalibrácia01130100000133,50 EURObjednať
Odmerné valce (max. 3 objemové rysky) - Kalibrácia01130200000033,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku0113020030018,50 EURObjednať
Pipety nedelené - Kalibrácia01130300000033,50 EURObjednať
Pipety delené (max. 3 objemové rysky) - Kalibrácia01130300000137,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku0113030030018,50 EURObjednať
Pipety piestové jednokanálové s fixným objemom - Kalibrácia01130300000333,50 EURObjednať
Pipety piestové jednokanálové s nastaviteľným objemom (max. 5 hodnôt objemu) - Kalibrácia01130300000437,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu0113030030048,50 EURObjednať
Pipety piestové 8 -kanálové (max. 3 hodnoty objemu) - Kalibrácia011303000005110,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01130300300525,00 EURObjednať
Pipety piestové 12 - kanálové (max. 3 hodnoty objemu) - Kalibrácia011303000006159,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01130300300633,50 EURObjednať
Pipety sklopné (špaček) - Kalibrácia01130300000725,00 EURObjednať
Byrety (max. 3 objemové rysky) - Kalibrácia01130400000037,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku0113040030006,50 EURObjednať
Byrety digitálne (max. 5 hodnôt objemu) - Kalibrácia01130400000137,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu0113040030018,50 EURObjednať
Pyknometre (max. 3 objemové rysky) - Kalibrácia01130500000033,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku0113050030008,50 EURObjednať
Kyslíkové fľaše - sklené - Kalibrácia01130600000025,00 EURObjednať
Skúmavky (max. 3 objemové rysky) - Kalibrácia01130700000033,50 EURObjednať
Injekčné striekačky (max. 3 hodnoty objemu) - Kalibrácia01130700000137,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku0113070030008,50 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu0113070030018,50 EURObjednať
Dávkovače krokové (max. 5 hodnôt objemu) - Kalibrácia01130800000037,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu0113080030008,50 EURObjednať
Infúzne pumpy (max. 3 hodnoty objemu) - Kalibrácia01130800000373,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01130800300312,50 EURObjednať
Titrátory (max. 5 hodnôt objemu) jednobyretové - Kalibrácia01130800000197,50 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu0113080030018,50 EURObjednať
Titrátory (max. 5 hodnôt objemu) dvojbyretové - Kalibrácia011308000002146,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01130800300216,50 EURObjednať
Odmerné banky s jednou ryskou - Prvotné overenie10130100000022,50 EURObjednať
Odmerné banky s graduovaným hrdlom (max. 3 objemové rysky) - Prvotné overenie10130100000160,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku1013010030018,50 EURObjednať
Odmerné valce (max. 3 objemové rysky) - Prvotné overenie10130200000060,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku1013020030008,50 EURObjednať
Pipety nedelené - Prvotné overenie10130300000048,50 EURObjednať
Pipety delené (max. 3 objemové rysky) - Prvotné overenie10130300000137,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku1013030030018,50 EURObjednať
Byrety rovné a podľa Pelleta (max. 3 objemové rysky) - Prvotné overenie10130400000037,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku1013040030006,50 EURObjednať
Dávkovače (fľašové dávkovače), max. 5 hodnôt objemu - Prvotné overenie10130800000037,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku1013080030008,50 EURObjednať
Výčapné nádoby - prvotné overenie1013100000007,50 EURObjednať
Výčapné dávkovače - Prvotné overenie10131100000011,50 EURObjednať
Automatické dávkovače - Prvotné overenie1013120000000,00 EURObjednať
Označenie meradiel overovacou značkou/gravírovanie (bez vydania certifikátu)40130000000024,00 EURObjednať
Odmerné nádoby etalónové do 20 L - Kalibrácia00140010000085,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku00140010300025,00 EURObjednať
Odmerné nádoby etalónové nad 20 L do 100 L - Kalibrácia00140020000097,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku00140020300025,00 EURObjednať
Odmerné nádoby etalónové nad 100 L do 500 L - Kalibrácia001400300000134,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku00140030300025,00 EURObjednať
Odmerné nádoby etalónové nad 500 L do 1 000 L - Kalibrácia001400400000219,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku00140040300025,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L objemu odmerných nádob etalónových nad 1 000 L001400504000134,00 EURObjednať
Odmerné nádoby do 20 L - Kalibrácia01140010000060,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01140010300021,00 EURObjednať
Odmerné nádoby nad 20 L do 100 L - Kalibrácia01140020000074,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01140020300021,00 EURObjednať
Odmerné nádoby nad 100 L do 500 L - Kalibrácia011400300000106,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01140030300021,00 EURObjednať
Odmerné nádoby nad 500 L do 1 000 L - Kalibrácia011400400000169,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01140040300021,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L objemu odmerných nádob nad 1 000 L011400504000106,00 EURObjednať
Meradlá na meranie obsahu vzduchu v betónovej zmesi - v jednom bode - Kalibrácia01143100000093,50 EURObjednať
- za každý ďalší meraný bod01143100200016,50 EURObjednať
Meradlá na meranie hustoty zeminy - Kalibrácia01143200000093,50 EURObjednať
Tanky a nádrže s objemom do 5 m3 - plný objem - Kalibrácia01141100000073,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 m3 nad 5 m3 do 25 m3 - plný objem01141100400013,00 EURObjednať
Tanky a nádrže s objemom do 5 m3 - s meracím zariadením - Kalibrácia011411000001146,00 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 m3 nad 5 m3 do 25 m3 - s meracím zariadením01141100400125,00 EURObjednať
Nádrže nad 25 m3 do 50 m3 - plný objem - Kalibrácia011414100000342,50 EURObjednať
Nádrže nad 25 m3 do 50 m3 - s meracím zariadením - Kalibrácia011414100001656,50 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 m3 objemu nádrží v rozsahu nad 50 m3 do 500 m301141410400025,00 EURObjednať
Nádrže nad 500 m3 do 5 000 m3 - Kalibrácia0114142000004 010,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 000 m3 objemu nádrží v rozsahu nad 5 000 m3 do 50 000 m3011414204000486,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 16 m3 do 25 m3 - Kalibrácia011414300000711,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 25 m3 do 50 m3 - Kalibrácia011414400000888,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 50 m3 do 5 000 m3 - Kalibrácia0114145000001 742,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 5 000 m3 - Kalibrácia0114146000002 176,50 EURObjednať
Automatické zariadenie na určovanie objemu drevnej guľatiny - Kalibrácia0114300000001 815,00 EURObjednať
Kovové odmerné nádoby bez stupnice, overované jednotlivo - Prvotné overenie10140100000037,00 EURObjednať
Kovové odmerné nádoby bez stupnice, overované jednotlivo - Následné overenie11140100000037,00 EURObjednať
Kovové odmerné nádoby so stupnicou do 5 L - Prvotné overenie10140100040049,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 L nad 5 L - Prvotné overenie1014010044006,50 EURObjednať
Kovové odmerné nádoby so stupnicou do 5 L - Následné overenie11140100040049,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 L nad 5 L - Následné overenie1114010044006,50 EURObjednať
Drevené prepravné sudy do 220 L - Prvotné overenie1014020000017,50 EURObjednať
Drevené prepravné sudy do 220 L - Následné overenie1114020000017,50 EURObjednať
Drevené prepravné sudy nad 220 L - Prvotné overenie10140210000115,00 EURObjednať
Drevené prepravné sudy nad 220 L - Následné overenie11140210000115,00 EURObjednať
Prepravné sudy - Štatistické overovanie prvotné1014020002002,00 EURObjednať
Prepravné sudy - Štatistické overovanie následné1114020002002,00 EURObjednať
Obaly spotrebiteľsky balených výrobkov klasifikované ako odmerné nádoby - jednotlivo1014030000007,50 EURObjednať
Obaly spotrebiteľsky balených výrobkov klasifikované ako odmerné nádoby - štatistická kontrola1014030002000,50 EURObjednať
Prepravné tanky na kvapaliny do 3 000 L - Prvotné overenie101411000000144,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L objemu prepravných tankov nad 3 000 L - Prvotné overenie10141100400025,00 EURObjednať
Prepravné tanky na kvapaliny do 3 000 L - Následné overenie111411000000144,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L objemu prepravných tankov nad 3 000 L - Následné overenie11141100400025,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže do 1 000 L vrátane, plný objem - Prvotné overenie10141450000049,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže do 1 000 L vrátane, plný objem - Následné overenie11141450000049,50 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L, plný objem1114145040008,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže do 1 000 L vrátane, s meracím zariadením - Prvotné overenie10141400000096,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže do 1 000 L vrátane, s meracím zariadením - Následné overenie11141400000096,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 1 000 L do 3 000 L vrátane, s meracím zariadením - Prvotné overenie101414100000150,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 1 000 L do 3 000 L vrátane, s meracím zariadením - Následné overenie111414100000150,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 3 000 L do 5 000 L, s meracím zariadením - Prvotné overenie101414200000229,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením nad 5 m3 v rozsahu do 25 m310141420400024,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 3 000 L do 5 000 L, s meracím zariadením - Následné overenie111414200000229,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením nad 5 m3 v rozsahu do 25 m311141420400024,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 25 m3 do 50 m3, s meracím zariadením - Prvotné overenie101414300000888,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením v rozsahu nad 50 m3 do 500 m310141430400024,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 25 m3 do 50 m3, s meracím zariadením - Následné overenie111414300000888,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením rozsahu nad 50 m3 do 500 m311141430400024,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 500 m3 do 5 000 m3, s meracím zariadením - Prvotné overenie1014144000004 022,50 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 000 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením v rozsahu nad 5 000 m3 do 50 000 m3101414404000486,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 500 m3 do 5 000 m3, s meracím zariadením - Následné overenie1114144000004 022,50 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 000 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením v rozsahu nad 5 000 m3 do 50 000 m3111414404000486,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 16 m3 do 25 m3 - Prvotné overenie101414600000695,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 16 m3 do 25 m3 - Následné overenie111414600000695,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 25 m3 do 50 m3 - Prvotné overenie101414700000867,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 25 m3 do 50 m3 - Následné overenie111414700000867,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 50 m3 do 5 000 m3 - Prvotné overenie1014148000001 703,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 50 m3 do 5 000 m3 - Následné overenie1114148000001 703,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 5 000 m3 - Prvotné overenie1014149000002 127,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 5 000 m3 - Následné overenie1114149000002 127,00 EURObjednať
Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny za jednu stupnicu, funkciu alebo hodnotu - Prvotné overenie10141500000025,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu, funkciu alebo hodnotu10141500500025,00 EURObjednať
Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny za jednu stupnicu, funkciu alebo hodnotu - Následné overenie11141500000025,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu, funkciu alebo hodnotu11141500500025,00 EURObjednať
Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny - odmerné nádoby do 5 L - Prvotné overenie10141510000049,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 L nad 5 L - Prvotné overenie1014151050006,50 EURObjednať
Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny - odmerné nádoby do 5 L - Následné overenie11141510000049,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 L nad 5 L - Následné overenie1114151050006,50 EURObjednať
Prietokomery s rozsahom do 0,1 m3/h- merané v 3 bodoch - Kalibrácia011500000000119,00 EURObjednať
Prietokomery s rozsahom nad 0,1 m3/h do 0,5 m3/h - merané v 3 bodoch - Kalibrácia011500100000124,50 EURObjednať
Prietokomery s rozsahom nad 0,5 m3/h do 5 m3/h, merané v 3 bodoch - Kalibrácia011500200000166,00 EURObjednať
Prietokomery s rozsahom nad 5 m3/h, merané v 3 bodoch - Kalibrácia011500300000216,00 EURObjednať
Prietokomery - za každý kalibrovaný bod prietoku naviac - Kalibrácia01150000200022,00 EURObjednať
Prietokomery v technologickom procese s prietokom do 2 m3/h - merané v jednom bode - Kalibrácia01150210000054,00 EURObjednať
Prietokomery v technologickom procese s prietokom nad 2 m3/h - merané v jednom bode - Kalibrácia01150220000081,50 EURObjednať
Skúšobné zariadenia na overovanie vodomerov a prietokomerných častí MT do prietoku 20 m3/h vrátane (základná) - Kalibrácia011505000000679,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu metódu alebo meraciu trať011505008000190,50 EURObjednať
Skúšobné zariadenia na overovanie vodomerov a prietokomerných častí MT nad prietoku 20 m3/h vrátane (základná) - Kalibrácia0115051000001 190,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu metódu alebo meraciu trať011505108000375,00 EURObjednať
Clony, dýzy a meracie trubice na kvapaliny - Kalibrácia0115210000000,00 EURObjednať
Meradlá na oleje (0,5 až 30) L/min - Prvotné overenie10150100000055,00 EURObjednať
Meradlá na oleje (0,5 až 30) L/min - Následné overenie11150100000055,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody s prietokom do 200 L/min - Prvotné overenie10150210000056,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom do 200 L/min - Následné overenie11150210000056,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 200 L/min do 1 000 L/min - Prvotné overenie101502200000109,50 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 200 L/min do 1 000 L/min - Následné overenie111502200000109,50 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 1 000 L/min - Prvotné overenie101502300000123,50 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 1 000 L/min - Následné overenie111502300000123,50 EURObjednať
Skúška prídavných a pomocných zariadení k meracím zostavám na kvapaliny okrem vody vykonávané samostatne10150200000149,50 EURObjednať
Kontrolný odmer prietokových meradiel na PHM do 200 L/min (výdajné stojany)10150200000249,50 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na skvapalnené plyny s prietokom do 80 L/min - Prvotné overenie101503000000128,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na skvapalnené plyny s prietokom do 80 L/min - Následné overenie111503000000128,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na skvapalnené plyny s prietokom nad 80 do 400 L/min - Prvotné overenie101503100000198,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na skvapalnené plyny s prietokom nad 80 do 400 L/min - Následné overenie111503100000198,00 EURObjednať
Kontrolný odmer prietokových meradiel na skvapalnené plyny do 80 L/min10150300000164,00 EURObjednať
Kontrolný odmer prietokových meradiel na skvapalnené plyny nad 80 L/min do 400 L/min10150310000199,00 EURObjednať
Prepočítavače množstva kvapalín (s pripojeným prevodníkom) - Prvotné overenie10150400000052,50 EURObjednať
Prepočítavače množstva kvapalín (s pripojeným prevodníkom) - Následné overenie11150400000052,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 1,5 vrátane - Overenie1015100000105,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 1,5 vrátane - Overenie1115100000105,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 2,5 vrátane - Overenie1015102000108,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 2,5 vrátane - Overenie1115102000108,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 6 vrátane - Overenie10151010001011,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 6 vrátane - Overenie11151010001011,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 15 vrátane, závitové - Overenie10151120001124,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 15 vrátane, závitové - Overenie11151120001124,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 40 - 50 vrátane, prírubové - Overenie10151120001230,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 40 - 50 vrátane, prírubové - Overenie11151120001230,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 65 - 80 vrátane - Overenie10151130001039,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 65 - 80 vrátane - Overenie11151130001039,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 100 - 150 vrátane - Overenie10151140001053,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 100 - 150 vrátane - Overenie11151140001053,50 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu do 500 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - Prvotné overenie101515000300492,50 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu do 500 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - Následné overenie111515000300492,50 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 500 mm do 1000 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - Prvotné overenie101515100300645,50 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 500 mm do 1000 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - Následné overenie111515100300645,50 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 1000 mm do 3000, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - Prvotné overenie101515200300848,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 1000 mm do 3000, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - Následné overenie111515200300848,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 3000 mm , primárna časť (metóda hydrometrovaním) - Prvotné overenie101515300300949,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 3000 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - Následné overenie111515300300949,00 EURObjednať
Meracie žľaby s prietokom do 10 l/s, primárna časť (objemová metóda) - prvotné overenie101515400300492,50 EURObjednať
Meracie žľaby s prietokom do 10 l/s, primárna časť (objemová metóda) - Následné overenie111515400300492,50 EURObjednať
Meracie žľaby s prietokom nad 10 l/s, primárna časť (objemová metóda) - Prvotné overenie101515500300645,50 EURObjednať
Meracie žľaby s prietokom nad 10 l/s, primárna časť (objemová metóda) - Následné overenie111515500300645,50 EURObjednať
Meracie žľaby, sekundárna časť - Prvotné overenie101515900000100,00 EURObjednať
Meracie žľaby, sekundárna časť - Následné overenie111515900000100,00 EURObjednať
Hmotnostné prietokové meradlá na stlačený zemný plyn - Prvotné overenie101522000000226,50 EURObjednať
Hmotnostné prietokové meradlá na stlačený zemný plyn - Následné overenie111522000000226,50 EURObjednať
Závažie etalónové triedy F1 a F2 (II. a III. rádu) s menovitou hmotnosťou do 500 mg vrátane vrátane - Kalibrácia etalónov00210006000110,00 EURObjednať
Závažie etalónové triedy F1 a F2 (II. a III. rádu) s menovitou hmotnosťou do 50 kg vrátane - Kalibrácia etalónov00210006000016,50 EURObjednať
Závažie etalónové triedy M1 (IV. rádu) s menovitou hmotnosťou do 500 mg vrátane - Kalibrácia etalónov0021010800017,00 EURObjednať
Závažie etalónové triedy M1 (IV. rádu) s menovitou hmotnosťou do 50 kg vrátane - Kalibrácia etalónov00210108000010,00 EURObjednať
Závažie etalónové špeciálne s hmotnosťou do 50 kg - Kalibrácia etalónov00210000040010,00 EURObjednať
Zaťažovacie závažia etalónové s menovitou hmotnosťou do 1000 kg vrátane - Kalibrácia etalónov00211000000027,00 EURObjednať
Zaťažovacie závažia etalónové s menovitou hmotnosťou nad 1000 kg - Kalibrácia etalónov00211010000061,50 EURObjednať
Váhy I. rádu etalónové - Kalibrácia etalónov002131050000153,50 EURObjednať
Váhy II. rádu etalónové - do 20 kg vrátane - Kalibrácia etalónov00213206000059,50 EURObjednať
Váhy II. rádu etalónové - nad 20 kg - Kalibrácia etalónov00213216000072,50 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 20 kg vrátane - Kalibrácia etalónov00213308000051,50 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 100 kg vrátane - Kalibrácia etalónov00213318000076,00 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 500 kg vrátane - Kalibrácia etalónov00213328000099,50 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 1000 kg vrátane - Kalibrácia etalónov002133380000124,00 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 5000 kg vrátane - Kalibrácia etalónov002133480000188,50 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - nad 5000 kg - Kalibrácia etalónov002133580000279,00 EURObjednať
Závažie triedy presnosti F1, F2 a M1s menovitou hmotnosťou do 500 mg vrátane - Kalibrácia0121001000007,50 EURObjednať
Závažie triedy presnosti F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) s menovitou hmotnosťou do 50 kg - Kalibrácia01210006000017,00 EURObjednať
Závažie triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) s menovitou hmotnosťou do 50 kg vrátane - Kalibrácia01210108000010,50 EURObjednať
Závažie špeciálne s hmotnosťou do 50 kg - Kalibrácia01210000040010,50 EURObjednať
Zaťažovacie zariadenia pre pásové váhy - Kalibrácia00211000000194,50 EURObjednať
Závažové vagóny železničné - Kalibrácia002111000001225,50 EURObjednať
Rohové vozíky - Kalibrácia00211100000299,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti I - kalibrácia012131050000137,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti I - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia012131054000137,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II - do 20 kg vrátane - Kalibrácia01213206000059,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II - do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia01213206400059,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II - nad 20 kg - Kalibrácia01213216000072,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II - nad 20 kg - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia01213216400072,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 20 kg vrátane - Kalibrácia01213308000043,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah01213308400043,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 100 kg vrátane - Kalibrácia01213318000076,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 100 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia01213318400076,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 500 kg vrátane - Kalibrácia01213328000088,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 500 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia01213328400088,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 1000 kg vrátane - Kalibrácia012133380000101,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 1000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia012133384000101,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 5000 kg vrátane - Kalibrácia012133480000171,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 5000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia012133484000171,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - nad 5000 kg do 10000 kg vrátane - Kalibrácia012133580000207,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - nad 5000 kg do 10000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia012133584000207,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - od 10000 kg do 20000 kg vrátane - Kalibrácia012133680000212,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - od 10000 kg do 20000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia012133684000212,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - nad 20000 kg - Kalibrácia012133780000283,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - nad 20000 kg za každý ďalší rozsah - Kalibrácia012133784000283,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - Kalibrácia012133000001275,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia012133004001275,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - Kalibrácia012133100001386,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia012133104001386,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá nad 30000 kg - Kalibrácia012133100002386,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá nad 30000 kg - za každý ďalší rozsah - Kalibrácia012133104002386,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel, v laboratóriu - Kalibrácia012133000006323,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou do 50 kg vrátane - Kalibrácia01214000000083,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nad 50 kg do 200 kg vrátane - Kalibrácia012140100000128,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou od 200 kg do 5000 kg - Kalibrácia012140200000161,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nad 5000 kg - Kalibrácia012140300000312,50 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 1 a 2 - Kalibrácia012141050000301,50 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nápravové pre váženie cestných vozidiel za pohybu - Kalibrácia012142000000455,50 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou pre koľajové vozidlá pre váženie (ne)rozpojených vagónov za pohybu - Kalibrácia012143000000657,50 EURObjednať
Váhy s integrovaným žiaričom na sušenie vzoriek - Kalibrácia012150000000130,50 EURObjednať
Závažia triedy F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) do 500 mg vrátane - Prvotné overenie10210006000010,50 EURObjednať
Závažia triedy F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) do 500 mg vrátane - Následné overenie11210006000010,50 EURObjednať
Závažia triedy F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) do 20000 g vrátane - Prvotné overenie10210016000023,00 EURObjednať
Závažia triedy F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) do 20000 g vrátane - Následné overenie11210016000023,00 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) do 2 kg vrátane - Prvotné overenie1021010800007,50 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) do 2 kg vrátane - Následné overenie1121010800007,50 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) 5 kg až 20 kg vrátane - Prvotné overenie1021011800007,50 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) 5 kg až 20 kg vrátane - Následné overenie1121011800007,50 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) 50 kg - Prvotné overenie10210128000011,00 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) 50 kg - Následné overenie11210128000011,00 EURObjednať
Obilné skúšače s objemom do 0,25 L - Prvotné overenie10212000000032,00 EURObjednať
Obilné skúšače s objemom do 0,25 L - Následné overenie11212000000032,00 EURObjednať
Obilné skúšače s objemom nad 0,25 L do 1 L - Prvotné overenie10212010000055,00 EURObjednať
Obilné skúšače s objemom nad 0,25 L do 1 L - Následné overenie11212010000055,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti I - Následné overenie112131050000125,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti I - za každý ďalší rozsah - Následné overenie112131054000125,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II do 20 kg vrátane - Následné overenie11213206000048,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Následné overenie11213206400048,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II nad 20 kg - Následné overenie11213216000051,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II nad 20 kg - za každý ďalší rozsah - Následné overenie11213216400051,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - Následné overenie11213308000032,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Následné overenie11213308400032,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 100 kg vrátane - Následné overenie11213318000048,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 100 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Následné overenie11213318400048,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 500 kg vrátane - Následné overenie11213328000064,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 500 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Následné overenie11213328400064,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 1000 kg vrátane - Následné overenie11213338000080,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 1000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Následné overenie11213338400080,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 5000 kg vrátane - Následné overenie112133480000143,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 5000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Následné overenie112133484000143,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII nad 50 00 kg do 10000 kg vrátane - Následné overenie112133580000255,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII nad 50 00 kg do 10000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Následné overenie112133584000255,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII od 10000 kg do 20000 kg vrátane - Následné overenie112133680000283,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII od 10000 kg do 20000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Následné overenie112133684000283,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII nad 20000 kg - Následné overenie112133780000354,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII nad 20000 kg - za každý ďalší rozsah - Následné overenie112133784000354,50 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - Následné overenie112133000001357,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - Následné overenie112133004001357,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - Následné overenie112133100001493,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - za každý ďalší rozsah - Následné overenie112133104001493,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá - Následné overenie112133000002476,00 EURObjednať
Kombinované mostové váhy pre koľajové a cestné vozidlá - Následné overenie112133000003656,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení koľajových vozidiel (záťažovým vagónom) - Následné overenie1121330000051 116,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení koľajových vozidiel (1 mostík) - Následné overenie112133100005255,50 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel, v laboratóriu - Následné overenie112133000006258,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel, v teréne - Následné overenie112133000007382,50 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou do 50 kg vrátane - Následné overenie11214000000090,50 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nad 50 kg do 200 kg vrátane - Následné overenie112140100000139,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou od 200 kg do 5000 kg - Následné overenie112140200000175,50 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nad 5000 kg - Následné overenie112140300000340,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 1 a 2 - Následné overenie112141050000328,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nápravové pre váženie cestných vozidiel za pohybu - Následné overenie112142000000496,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťoupre koľajové vozidlá pre váženie (ne)rozpojených vagónov za pohybu - Následné overenie112143000000715,00 EURObjednať
Laserové merače rýchlosti - kalibrácia012200000000293,50 EURObjednať
Zariadenia na meranie sily etalónové - kalibrácia00240100000030,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 100 Nm, jeden smer - Kalibrácia etalónov002440300000176,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 100 Nm, oba smery - Kalibrácia etalónov002440300400287,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 200 Nm, jeden smer Kalibrácia etalónov002440000000199,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 200 Nm, oba smery - Kalibrácia etalónov002440000400311,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 500 Nm, jeden smer - Kalibrácia etalónov002440100000231,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 500 Nm, oba smery - Kalibrácia etalónov002440100400335,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 1000 Nm, jeden smer - Kalibrácia etalónov002440200000279,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 1000 Nm, oba smery - Kalibrácia etalónov002440200400375,50 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické do 1 kN vrátane - kalibrácia012400000000155,50 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 1 kN do 10 kN vrátane - kalibrácia012400100000266,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 10 kN - kalibrácia012400200000345,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické do troch rozsahov vrátane - kalibrácia012400000001354,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah01240000400149,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické s jedným snímačom sily - kalibrácia012400000002354,50 EURObjednať
- za ďalšiu výmennú hlavicu012400007002112,00 EURObjednať
Skúšobné stroje a lisy na skúšky zatvrdnutého betónu - kalibrácia012400000003723,50 EURObjednať
Skúšobné lisy - regulácia rýchlosti zaťažovania (nárast sily) - kalibrácia012400000004141,50 EURObjednať
Skúšobné lisy - zavádzanie sily (rovnomernosť rozloženia na plochu skúšanej vzorky) - kalibrácia012400000005257,50 EURObjednať
Úprava meradla01240000000930,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá do 50 J vrátane - kalibrácia012410000000270,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah01241000400033,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá nad 50 J - kalibrácia012410100000478,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah01241010400041,50 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery do 1 kN - tlak - kalibrácia01240100040193,50 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 1 kN do 10 kN - tlak - kalibrácia012401000402195,50 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 10 kN - tlak - kalibrácia012401000403268,00 EURObjednať
Prenosné tvrdomery typu A, D, AO, AM - kalibrácia01240100000495,50 EURObjednať
Tvrdomery typu IRHD - kalibrácia01240100000595,50 EURObjednať
Úprava meradla01240100000930,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, jeden smer - kalibrácia01242000000030,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, oba smery - kalibrácia01242000040055,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, jeden smer - kalibrácia01242010000033,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, oba smery - kalibrácia01242010040062,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, jeden smer - kalibrácia01242020000037,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, oba smery - kalibrácia01242020040066,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, jeden smer - kalibrácia01242030000044,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, oba smery - kalibrácia01242030040081,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 2000 Nm, jeden smer - kalibrácia012420400000110,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 2000 Nm, oba smery - kalibrácia012420400400164,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 100 Nm, jeden smer - kalibrácia01244030000097,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 100 Nm, oba smery - kalibrácia012440300400158,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 200 Nm, jeden smer - kalibrácia012440000000110,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 200 Nm, oba smery - kalibrácia012440000400171,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 500 Nm, jeden smer - kalibrácia012440100000128,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 500 Nm, oba smery - kalibrácia012440100400184,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 1000 Nm, jeden smer - kalibrácia012440200000154,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 1000 Nm, oba smery - kalibrácia012440200400207,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické do 1 kN vrátane - prvotné overenie102400000000186,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické do 1 kN vrátane - následné overenie112400000000158,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 1 kN do 10 kN vrátane - prvotné overenie102400100000257,50 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 1 kN do 10 kN vrátane - následné overenie112400100000228,50 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 10 kN - prvotné overenie102400200000345,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 10 kN - následné overenie112400200000314,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické do troch rozsahov vrátane - prvotné overenie102400000001353,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah10240000400153,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické do troch rozsahov vrátane - následné overenie112400000001324,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11240000400153,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické s jedným snímačom sily - prvotné overenie102400000002353,00 EURObjednať
- za ďalšiu výmennú hlavicu102400007002121,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické s jedným snímačom sily - následné overenie112400000002324,50 EURObjednať
- za ďalšiu výmennú hlavicu112400007002121,00 EURObjednať
Skúšobné stroje a lisy na skúšky zatvrdnutého betónu - prvotné overenie102400000003721,00 EURObjednať
Skúšobné stroje a lisy na skúšky zatvrdnutého betónu - následné overenie112400000003721,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - regulácia rýchlosti zaťažovania (nárast sily) - prvotné overenie102400000004145,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - regulácia rýchlosti zaťažovania (nárast sily) - následné overenie112400000004145,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - zavádzanie sily (rovnomernosť rozloženia na plochu skúšanej vzorky) - prvotné overenie102400000005271,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - zavádzanie sily (rovnomernosť rozloženia na plochu skúšanej vzorky) - následné overenie112400000005271,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá do 50 J vrátane - prvotné overenie102410000000290,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah10241000400027,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá do 50 J vrátane - následné overenie112410000000256,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11241000400027,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá nad 50 J - prvotné overenie102410100000514,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah10241010400045,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá nad 50 J - následné overenie112410100000479,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11241010400045,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, jeden smer - prvotné overenie10242000000062,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, jeden smer - následné overenie11242000000062,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, oba smery - prvotné overenie102420000400101,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, oba smery - následné overenie112420000400101,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, jeden smer - prvotné overenie10242010000066,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, jeden smer - následné overenie11242010000066,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, oba smery - prvotné overenie102420100400105,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, oba smery - následné overenie112420100400105,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, jeden smer - prvotné overenie10242020000075,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, jeden smer - následné overenie11242020000075,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, oba smery - prvotné overenie102420200400123,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, oba smery - následné overenie112420200400123,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, jeden smer - prvotné overenie10242030000084,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, jeden smer - následné overenie11242030000084,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, oba smery - prvotné overenie102420300400128,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, oba smery - následné overenie112420300400128,00 EURObjednať
Deformačné tlakomery (pretlak) triedy presnosti 0,16 až 0,6 - kalibrácia01230002040057,00 EURObjednať
Deformačné tlakomery (pretlak) triedy presnosti 1,0 a 1,6 - kalibrácia01230004040022,00 EURObjednať
Deformačné tlakomery (pretlak), triedy presnosti od 2,5 a viac - kalibrácia01230006040019,00 EURObjednať
Deformačné tlakomery (pretlak) - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane - kalibrácia01230000000130,50 EURObjednať
Barometre s dielikom menším ako 10 Pa - kalibrácia012301000004131,00 EURObjednať
Barometre s dielikom 10 Pa a väčším - kalibrácia01230100000572,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku s dovolenou chybou menšou ako 0,05 % vrátane (v 11 tlakových bodoch) - kalibrácia012310040000125,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku s dovolenou chybou 0,05 % až 0,2 % vrátane (v 11 tlakových bodoch) - kalibrácia012310140000114,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku s dovolenou chybou 0,2 % a väčšou (v 6 tlakových bodoch) - kalibrácia01231015000091,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod0123100040009,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku (pretlak, diferenčný tlak) - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane - kalibrácia01231000000948,00 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou do 0,01 % vrátane, jeden rozsah - kalibrácia012320010000908,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah012320014000305,50 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,01 % do 0,025 % vrátane, jeden rozsah - kalibrácia012320020000771,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah012320024000277,50 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,025 % do 0,05 % vrátane - kalibrácia012320030000594,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah012320034000208,00 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,05 % do 0,1 % vrátane, jeden rozsah - kalibrácia012320040000380,50 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,1 % do 0,2 % vrátane, jeden rozsah - kalibrácia012320050000357,00 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou do 0,015 % vrátane do 1 Mpa - kalibrácia012321010000603,50 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou do 0,015 % vrátane nad 1 Mpa - kalibrácia012321110000662,50 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,015 % do 0,025 % vrátane do 1 Mpa - kalibrácia012321220000521,50 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,015 % do 0,025 % vrátane nad 1 Mpa - kalibrácia012321120000591,00 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,025 % do 0,05 % vrátane do 1 Mpa - kalibrácia012321230000447,00 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,025 % do 0,05 % vrátane nad 1 Mpa - kalibrácia012321130000488,50 EURObjednať
Číslicové tlakomery s dovolenou chybou do 0,05 % vrátane, jeden rozsah (v 11 tlakových bodoch) - kalibrácia 012340030000116,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah (v 6 tlakových bodoch)01234003400083,00 EURObjednať
Číslicové tlakomery s dovolenou chybou (v maxime rozsahu) 0,05 % až 0,2 % vrátane, jeden rozsah (v 11 tlakových bodoch) - kalibrácia01234005000089,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah (v 6 tlakových bodoch)01234005400061,00 EURObjednať
Číslicové tlakomery s dovolenou chybou (v maxime rozsahu) 0,2 % až 0,5 % vrátane, jeden rozsah (v 6 tlakových bodoch) - kalibrácia01234006000074,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah (v 6 tlakových bodoch)01234006400041,00 EURObjednať
Číslicové tlakomery s dovolenou chybou (v maxime rozsahu) 0,5 % a viac, jeden rozsah (v 5 tlakových bodoch) - kalibrácia01234007000059,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah (v 5 tlakových bodoch)01234007400037,50 EURObjednať
Číslicové tlakomery - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane (pretlak) - kalibrácia01234000000924,50 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPC2+, RPM3 a PPC3 s justovaním meradla, 3 rozsahy - kalibrácia012341000000400,50 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPC2+ a PPC3 s justovaním meradla, 6 rozsahov - kalibrácia012341100000801,00 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPC2+, RPM3 a PPC3 s justovaním meradla, 1 rozsah - kalibrácia012341200000111,50 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu DPI, DPE - za jeden snímač tlaku (v 6 tlakových bodoch) - kalibrácia012341000001119,00 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPS 40, rozsah (-1 až 20) bar (v 9 tlakových bodoch) - kalibrácia012341000003167,00 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPS 40, rozsah (25 až 400) bar (v 6 tlakových bodoch) - kalibrácia012341100003142,50 EURObjednať
- za každý ďalší tlakový bod0123410040099,50 EURObjednať
Meradlo tlaku krvi (tonometer) - kalibrácia01235000000010,50 EURObjednať
Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel - kalibrácia01230210000021,50 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi askultačné - prvotné overenie1023500000009,50 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi askultačné - následné overenie1123500000009,50 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (MONITORY)- prvotné overenie10235100000058,50 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (MONITORY)- následné overenie11235100000058,50 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (HOLTERY)- prvotné overenie10235100000033,00 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (HOLTERY)- následné overenie11235100000033,00 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (ambulantné)- prvotné overenie10235100000033,00 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (ambulantné)- následné overenie11235100000033,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou menšou ako 0,05 % - prvotné overenie102310000500117,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou menšou ako 0,05 % - následné overenie112310000500117,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou 0,05 % až 0,2 % vrátane - prvotné overenie102310100500103,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou 0,05 % až 0,2 % vrátane - následné overenie112310100500103,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou 0,2 % a viac - prvotné overenie10231020050093,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou 0,2 % - následné overenie11231020050093,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku (pretlak, diferenčný tlak) - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane - prvotné overenie10231200000049,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku (pretlak, diferenčný tlak) - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane - následné overenie11231200000049,50 EURObjednať
Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel - prvotné overenie10230200000021,50 EURObjednať
Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel - následné overenie11230200000021,50 EURObjednať
Sklené teplomery etalónové (s nulovým bodom), delenie (0,01; 0,02; 0,05; 0,1) °C s rozsahom (-10 až 360) °C - v jednom bode - kalibrácia00310000000059,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod00310000200030,00 EURObjednať
Odporové snímače teploty etalónové, rozsah (-80 až +550) °C, s výpočtom konštát, trojný bod vody - kalibrácia003110100001296,00 EURObjednať
Termoelektrické snímače teploty etalónové, rozsah (+ 100 až +1200) °C - kalibrácia003112000000207,00 EURObjednať
Elektronické teplomery etalónové - kalibrácia003120000000177,50 EURObjednať
Sklené teplomery obalové a tyčinkové, rozsah (-80 až +300)°C, v jednom bode - kalibrácia01310130000024,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod v rozsahu0131013020006,00 EURObjednať
Sklené teplomery obalové a tyčinkové, rozsah (+300 až +550)°C, v jednom bode - kalibrácia01310140000035,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod v rozsahu01310140200012,00 EURObjednať
Metastatické (Beckmannove) teplomery na meranie teplotného rozdielu - kalibrácia013102000000236,50 EURObjednať
Úžitkové teplomery (nástenné, chladničkové, vpichové,...) rozsah (-40 až +180) °C, v jednom bode - kalibrácia01310500000014,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod v rozsahu0131050020005,00 EURObjednať
Odporové snímače teploty, rozsah (-80 až 420) °C, v jednom bode - kalibrácia01311010000020,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01311010200020,50 EURObjednať
Odporové snímače teploty, bod nad 420 °C - kalibrácia01311020000040,50 EURObjednať
Výpočet konštánt snímača (podľa STN EN 60751)40311000000014,50 EURObjednať
Termoelektrické snímače teploty, rozsah (100 až 1200)°C, v jednom bode - kalibrácia01311200000047,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01311200200032,00 EURObjednať
Elektronické teplomery, rozsah (-80 až +1200) °C, s dielikom stupnice (0,01 až 0,05) °C v jednom bode - kalibrácia01312000000023,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod0131200020005,50 EURObjednať
Elektronické teplomery, rozsah (-80 až +1200) °C, s dielikom stupnice (0,1 a horšie rozlíšenie) °C v jednom bode - kalibrácia01312010000017,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod0131201020005,50 EURObjednať
Simulácia snímača teploty v troch bodoch - kalibrácia01312100000030,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod0131210020005,00 EURObjednať
Elektronický záznamník teploty, dataloger (bez zobrazovacej jednotky) - kalibrácia01312110000033,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod0131211020005,50 EURObjednať
Elektronické teplomery s povrchovým snímačom teploty, rozsah (35 až 400) °C, v jednom bode - kalibrácia01312300000031,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01312300200013,50 EURObjednať
Prevodníky teploty - v 3 bodoch - kalibrácia013130000000118,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01313000200024,00 EURObjednať
Teplomer bimetálový alebo tlakový - v jednom bode - kalibrácia01314000000017,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod0131400020005,00 EURObjednať
Kalibrácia infračervených teplomerov v rozsahu (-25 až 400) °C s nastaviteľnou emisivitou v jednom bode01314100000040,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01314100200018,00 EURObjednať
Meranie teplotných polí zariadení a priestorov (pece - muflové, kaliace; sušiarne, termostaty, sterilizácie, teplotné komory, mraziace boxy) v jednom bode - kalibrácia01315000000039,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01315000200018,00 EURObjednať
Kalibrátor teploty (laboratórny výkon) - za každý bod - kalibrácia01314200000032,00 EURObjednať
Kalibračné kúpele, stanovenie homogenity, stability a chyby nastavenia teploty, v jednom bode - kalibrácia013151000000105,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01315100200040,00 EURObjednať
Blokové termostaty a mikro kúpele, stanovenie homogenity, stability a chyby nastavenia teploty, v jednom bode - kalibrácia01315200000084,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01315200200020,50 EURObjednať
Klimatické komory, stanovenie homogenity, stability a chyby nastavenia teploty, len teplota, v jednom bode - kalibrácia01315300000053,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01315300200040,00 EURObjednať
Klimatické komory, stanovenie homogenity, stability a chyby nastavenia teploty, teplota a vlhkosť, v jednom bode - kalibrácia01315400000068,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01315400200033,50 EURObjednať
Meradlá teploty podľa predpisu HACCP s výnimkou infračervených teplomerov - v 2 bodoch - kalibrácia02316000000016,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod0231600020005,50 EURObjednať
Lekárske a zverolekárske teplomery elektronické - následné overenie11312200000017,00 EURObjednať
Sklené teplomery - prvotné overenie10310300000059,50 EURObjednať
Sklené teplomery - následné overenie11310300000059,50 EURObjednať
Odporové snímače teploty, rozsah do + 550 °C - prvotné overenie10311010000059,50 EURObjednať
Odporové snímače teploty, rozsah do + 550 °C - následné overenie11311010000059,50 EURObjednať
Prevodníky teploty - prvotné overenie103130000000118,50 EURObjednať
Prevodníky teploty - následné overenie113130000000118,50 EURObjednať
Kalorimetrické počítadlo elektronické (voda) - overenie10320000000019,50 EURObjednať
Kalorimetrické počítadlo elektronické (voda) - overenie11320000000019,50 EURObjednať
Odporové snímače teploty pre merače tepla (pár) - overenie10320100000028,50 EURObjednať
Odporové snímače teploty pre merače tepla (pár) - overenie11320100000028,50 EURObjednať
Kompaktný merač tepla - overenie10320200000073,50 EURObjednať
Kompaktný merač tepla - overenie11320200000073,50 EURObjednať
Zdroje elektrických veličín za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, ...) - kalibrácia01410000000044,00 EURObjednať
Zdroje elektrických veličín - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, ...) - kalibrácia01410000500022,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 4,5 digitu rozlišovacej schopnosti vrátane - za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia01410200000055,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 4,5 digitu rozlišovacej schopnosti vrátane - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia01410200500027,50 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 5,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia014103000000165,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 5,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia01410300500055,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za jednu funkciu - kalibrácia014104000000275,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia01410400500082,50 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 7,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za jednu funkciu - kalibrácia014105000000385,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 7,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia014105005000110,00 EURObjednať
Procesné kalibrátory - elektrické veličiny, generovanie a meranie - kalibrácia014101000000219,00 EURObjednať
Procesné kalibrátory - teplota (simulácia), generovanie a meranie, STN EN 60751, STN EN 60584 - kalibrácia014101100000109,00 EURObjednať
Ampérmetre analógové - základný rozsah - kalibrácia01421000000155,00 EURObjednať
Ampérmetre analógové - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01421000400016,50 EURObjednať
Voltmetre analógové - základný rozsah - kalibrácia01421200000155,00 EURObjednať
Voltmetre analógové - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01421200400016,50 EURObjednať
Multimetre analógové triedy presnosti <1,5 vrátane - za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R) - kalibrácia01431300000135,00 EURObjednať
Multimetre analógové triedy presnosti <1,5 vrátane - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R) - kalibrácia01431300500010,00 EURObjednať
Multimetre analógové triedy presnosti >1,5 - za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R) - kalibrácia01431310000130,00 EURObjednať
Multimetre analógové triedy presnosti >1,5 - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R) - kalibrácia0143131050008,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 3,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia01431400000120,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 3,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia0143140050008,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 4,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia01431500000130,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 4,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia01431500500012,50 EURObjednať
Multimetre číslicové do 5,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia014316000001110,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 5,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia01431600500033,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia014317000001177,50 EURObjednať
Multimetre číslicové do 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia01431700500055,00 EURObjednať
Multimetre číslicové nad 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia014318000001330,00 EURObjednať
Multimetre číslicové nad 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...) - kalibrácia014318005000110,00 EURObjednať
Revízne meracie prístroje - za jednu funkciu - kalibrácia01447000000127,50 EURObjednať
Revízne meracie prístroje - za každú ďalšiu funkciu - kalibrácia01447000500011,00 EURObjednať
Analyzátor kvality elektrickej energie - za všetky funkcie (napätie, prúd, flicker, harmonického, THD, nesymetria, výkon) - kalibrácia014472000001478,50 EURObjednať
Analyzátor kvality elektrickej energie - za jednu funkciu - kalibrácia014472005000148,50 EURObjednať
Elektrické odpory jednosmerné etalónové - kalibrácia004520000000165,00 EURObjednať
Elektrické odpory jednosmerné (merané na vzduchu) - kalibrácia01452010000088,00 EURObjednať
Odporové dekády do 3 dekadických stupňov - kalibrácia014521100001110,00 EURObjednať
Odporové dekády do 6 dekadických stupňov - kalibrácia014521100002220,00 EURObjednať
Odporové dekády do 9 dekadických stupňov - kalibrácia014521100003330,00 EURObjednať
Odporové mosty laboratórne014523000001440,00 EURObjednať
Meradlá elektrického výkonu a energie (jednosmerné) - za jednu funkciu014632000001110,00 EURObjednať
Meradlá elektrického výkonu a energie (jednosmerné) - za každú ďalšiu funkciu01463200500027,50 EURObjednať
Trojfázový kalibrátor výkonu a energie (výkon alebo energia) (Meracia stanica na overovanie elektromerov)0146320000021 809,50 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za jednu funkciu01463500000055,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu01463500500016,50 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za jednu funkciu01463520000071,50 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu01463520500016,50 EURObjednať
Kondenzátory pevné etalónové - kalibrácia004740000000110,00 EURObjednať
Kapacitné dekády - kalibrácia004742000000330,00 EURObjednať
Indukčnosti etalónové - kalibrácia004850000000110,00 EURObjednať
Indukčné dekády - kalibrácia004852000000330,00 EURObjednať
Impedancie etalónové - kalibrácia004960000000110,00 EURObjednať
Impedančné alebo vodivostné dekády - kalibrácia004960100000330,00 EURObjednať
Impedančný mostík triedy presnosti lepšia ako 0,1 % - za jednu funkciu - kalibrácia014960000001165,00 EURObjednať
Impedančný mostík triedy presnosti lepšia ako 0,1 % - za každú ďalšiu funkciu - kalibrácia01496000500055,00 EURObjednať
Impedančný mostík do triedy presnosti 0,1 % (vrátane) - za jednu funkciu - kalibrácia01496010000154,00 EURObjednať
Impedančný mostík do triedy presnosti 0,1 % (vrátane) - za každú ďalšiu funkciu - kalibrácia01496010500018,00 EURObjednať
Meranie impedancie, vodivosti, kapacity, indukčnosti - kalibrácia01499900000030,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za jednu funkciu - prvotné overenie10463500000055,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za jednu funkciu - následné overenie11463500000055,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu - prvotné overenie10463500500016,50 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu - následné overenie11463500500016,50 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za jednu funkciu - prvotné overenie10463520000071,50 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za jednu funkciu - následné overenie11463520000071,50 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu - prvotné overenie10463520500016,50 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu - následné overenie11463520500016,50 EURObjednať
Elektronické a mechanické stopky - kalibrácia01610000000054,50 EURObjednať
Zariadenia na kontrolu stopiek - kalibrácia016101000000120,00 EURObjednať
Elektronické čítače frekvencie/času - kalibrácia016210000000163,50 EURObjednať
Presné elektronické čítače frekvencie/času - dlhodobá stabilita - kalibrácia016210100000351,00 EURObjednať
Presné elektronické čítače, kremenné oscilátory - len nábeh - kalibrácia016210200000294,50 EURObjednať
Kremenné oscilátory a presné generátory frekvencií - dlhodobá stabilita - kalibrácia016211000000351,00 EURObjednať
Generátory frekvencií - kalibrácia01621200000073,50 EURObjednať
Rubídiové generátory - kalibrácia016212100000457,50 EURObjednať
Testovacie zariadenia na overovanie tachografov - za jednu funkciu - kalibrácia01621300000073,00 EURObjednať
Testovacie zariadenia na overovanie tachografov - za každú ďalšiu funkciu - kalibrácia01621300500036,50 EURObjednať
Tónový audiometer - Typ 1 a 2 - kalibrácia016320000000301,50 EURObjednať
Tónový audiometer - Typ 3 a 4 - kalibrácia016320100000265,00 EURObjednať
Impedančný audiometer - Tympanometer - kalibrácia016321000000241,00 EURObjednať
Tónový audiometer - Typ 1 a 2 - následné overenie116320000000249,00 EURObjednať
Tónový audiometer - Typ 3 a 4 - následné overenie116320000000219,00 EURObjednať
Areometre v 3 bodoch stupnice - kalibrácia017100000000111,50 EURObjednať
Areometre s teplotnou stupnicou v 3 bodoch stupnice - kalibrácia017101000000124,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod stupnice01710100200013,00 EURObjednať
Laboratórne hustomery - prvotné overenie107100000000190,00 EURObjednať
Laboratórne hustomery s teplotnou stupnicou - prvotné overenie107101000000228,00 EURObjednať
Laboratórne liehomery - prvotné overenie107103000000145,50 EURObjednať
Laboratórne cukromery - prvotné overenie107104000000145,50 EURObjednať
Laboratórne muštomery - prvotné overenie107105000000145,50 EURObjednať
Ubbelohdeho viskozimeter - kalibrácia017570000000391,00 EURObjednať
Rotačný viskozimeter - kalibrácia017570100000156,00 EURObjednať
Viskozitný výtokový pohárik - kalibrácia01757020000089,00 EURObjednať
Referenčný etalón indexu lomu 2. rádu - kvapalný - kalibrácia007210000000231,50 EURObjednať
Ručné refraktometre - kalibrácia01721100000083,50 EURObjednať
Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 - kalibrácia017211100000167,00 EURObjednať
Digitálne refraktometre - kalibrácia017211200000167,00 EURObjednať
Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 - prvotné overenie107211010000167,00 EURObjednať
Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 - následné overenie117211010000167,00 EURObjednať
Digitálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 - prvotné overenie107211030000167,00 EURObjednať
Digitálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 - následné overenie117211030000167,00 EURObjednať
Referenčné roztoky pre konduktometriu s hodnotami vodivosti 0,005 až 2,0 S/m (objem 500 ml) - kalibrácia00782000000025,50 EURObjednať
Konduktometre s chybou merania menšou alebo rovnou 1 % - kalibrácia017821000000185,00 EURObjednať
Konduktometer s jedným rozsahom - kalibrácia01782110000089,00 EURObjednať
Konduktometer s dvoma elektródami - kalibrácia017821200000242,00 EURObjednať
Referenčné tlmivé roztoky pre pH-metriu - kalibrácia00773000000025,50 EURObjednať
Oplachovací roztok (500 ml) - kalibrácia00773100000013,00 EURObjednať
pH-meter s delením stupnice pH 0,01, resp. pH 0,01 bez rozsahu mV - kalibrácia017731000400101,50 EURObjednať
pH-metre s rozsahom pH a mV s delením stupnice pH 0,01 - kalibrácia017731000500145,50 EURObjednať
Dvojvstupový pH-meter s rozsahom pH a mV s delením stupnice pH 0,01 - kalibrácia017731100500218,00 EURObjednať
pH-metre s rozsahom pH a mV s delením stupnice pH 0,001 - kalibrácia017731000600170,00 EURObjednať
Dvojvstupový pH-meter s rozsahom pH a mV s delením stupnice pH 0,001 - kalibrácia017731100600254,50 EURObjednať
Kalibrácia mV stupnice pH metra01773100000976,00 EURObjednať
Vlhkomery na drevo a iné pevné látky - kalibrácia017340000000195,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu01734000800047,50 EURObjednať
Vlhkomery na obilniny a olejniny I. triedy presnosti - kalibrácia017341000000274,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu01734100800050,00 EURObjednať
Vlhkomery na obilniny a olejniny I. triedy presnosti - prvotné overenie107341000000274,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu10734100000050,00 EURObjednať
Vlhkomery na obilniny a olejniny I. triedy presnosti - následné overenie117341000000274,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu11734100000050,00 EURObjednať
Gravimetrické určenie vlhkosti vzorky plodiny40730000000041,50 EURObjednať
Psychrometer aspiračný - kalibrácia017650000000145,00 EURObjednať
Digitálny vlhkomer s psychrometrickým snímačom - kalibrácia017650100000145,00 EURObjednať
Rosnobodový vlhkomer - kalibrácia017650200000145,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, digitálny, kombinovaný s teplomerom, kalibrácia v celom rozsahu017651000000102,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, digitálny, kalibrácia v celom rozsahu (len vlhkosť)01765100000175,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, digitálny, kalibrácia v jednom bode01765110000228,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, digitálny s kapacitným snímačom - kalibrácia017651200000145,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, prevodník vlhkosti vzduchu - kalibrácia01765130000074,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch deformačný (vlasový hygrometer, bimetal), kombinovaný s teplomerom, kalibrácia v celom rozsahu01765140000042,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch deformačný (vlasový hygrometer, bimetal), kalibrácia v celom rozsahu (len vlhkosť)01765140000127,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch (hygrometer) - kalibrácia v jednom bode (len vlhkosť)01765150000019,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch (bimetalový) - kalibrácia v jednom bode (len vlhkosť)01765160000015,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, termohygrograf - kalibrácia01765170000050,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, dataloger - kalibrácia01765200000089,00 EURObjednať
Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom - kalibrácia017460000000119,00 EURObjednať
Analyzátory dychu - kalibrácia017461000000181,50 EURObjednať
Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom - overenie117460000000 119,00 EURObjednať
Závažia etalónové triedy E2 (1. triedy presnosti) do 5 g vrátane - kalibrácia00210200000040,50 EURObjednať
Závažia etalónové triedy E2 (1. triedy presnosti) do 2 kg vrátane - kalibrácia00210200000169,50 EURObjednať
Závažia etalónové triedy E2 (1. triedy presnosti) do 20 kg vrátane - kalibrácia00210200000292,50 EURObjednať
Závažia triedy E2 (1. triedy presnosti) do 5 g vrátane - kalibrácia01210200000041,50 EURObjednať
Závažia triedy E2 (1. triedy presnosti) do 2 kg vrátane - kalibrácia01210200000171,00 EURObjednať
Závažia triedy E2 (1. triedy presnosti) do 20 kg vrátane - kalibrácia01210200000295,00 EURObjednať
Prevodníky teploty - v 1 bode - kalibrácia01313010000030,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, digitálny - za každý ďalší bod - kalibrácia01765110020212,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch (hygrometer) - za každý ďalší bod (len vlhkosť) - kalibrácia0176515002005,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch (bimetalový) - za každý ďalší bod (len vlhkosť) - kalibrácia0176516002005,00 EURObjednať
Meracie zariadenia na meranie plošného obsahu usní (dotykové, bezdotykové) 01120000000093,50 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery do 1 kN - ťah - kalibrácia 01240100000193,50 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 1 kN do 10 kN - ťah - kalibrácia 012401000002195,50 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 10 kN - ťah - kalibrácia 012401000003268,00 EURObjednať
Prieťahomery na jednoosovú skúšku ťahom - kalibrácia 012401000006218,00 EURObjednať
Meradlá deformácie na jednoosovú skúšky - kalibrácia 012401000007127,00 EURObjednať
Meračské pásma 100 m - kalibrácia011113500000150,00 EURObjednať
Kontrolné pravítko (meranie rovinatosti) - kalibrácia 011131100000256,00 EURObjednať
Sklonomer - kalibrácia01119130000030,00 EURObjednať
Murárska vodováha - kalibrácia01119140000030,00 EURObjednať
Vodováha strojná - kalibrácia01119150000060,00 EURObjednať
Hrúbkomer na meranie povrchu náteru - ďalšia sonda - Kalibrácia01112311000010,00 EURObjednať
Ultrazvukový hrúbkomer - hrúbka materiálu - kalibrácia01112330000030,00 EURObjednať
Meračské pásma 100 m - overenie111000000000160,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá s viacerými samostatne vážiacimi nosičmi zaťaženia - overenie112000000000696,00 EURObjednať
Posuvné meradlá (hĺbkomery, výškomery) do 2000 mm - kalibrácia1112220000045,50 EURObjednať
Materializovaná miera plošného obsahu (etalón plochy) - kalibrácia1120100000030,00 EURObjednať
Materializovaná miera hrúbky materiálu (etalón plochy) - kalibrácia1120200000030,00 EURObjednať
Radarový merač rýchlosti - kalibrácia12201000000728,50 EURObjednať
Otáčkomer - kalibrácia1221100000060,50 EURObjednať
Meradlo rýchlosti kalibrované laserovým interferometrom12221000000225,00 EURObjednať
Meradlo rýchlosti kalibrované v teréne12221100000135,00 EURObjednať
Objemové meradlá na lieh s objemom bubna do 5 L - overenie111420000000295,00 EURObjednať
Objemové meradlá na lieh s objemom bubna nad 5 L - overenie111420100000425,00 EURObjednať
Objemové meradlá na lieh s objemom bubna do 5 L - u výrobcu meradla - prvotné overenie101420000300150,00 EURObjednať
Objemové meradlá na lieh s objemom bubna nad 5 L - u výrobcu meradla - prvotné overenie101420100300250,00 EURObjednať