Aktuality

Novinky zo sveta legálnej metrológie

Novinky22. Január 2024

OZNAM

úprava vydávaných dokladov o overení

Novinky9. Január 2024

Šťastný nový rok

Novinky6. Október 2023

Účasť na 100. MMM Košice 2023

Účasť na 100. Medzinárodnom maratóne mieru konaného 1. októbra 2023 v Košiciach

Novinky15. August 2023

OZNAM

k vydávaným dokladom o meraní

Novinky4. Júl 2023

Odborný seminár

Odborný seminár "Metrológia pre zdravotníctvo"

Novinky28. Jún 2023

Autorizácia SLM, n.o. podľa zákona o metrológii

SLM, n.o. podala žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel a predložila v stanovenom termíne ÚNMS SR dokumentáciu, ktorou preukazuje splnenie požiadaviek

Novinky18. Máj 2023

Svetový deň metrológie

Svetový deň metrológie 2023 sa nesie v téme globálneho potravinárskeho systému

Novinky17. Máj 2023

Návšteva Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave

Novinky11. Máj 2023

Návšteva delegácie

Návšteva delegácie zo slovenských metrologických inštitúcií v Centrálnom úrade pre miery (GUM) v Poľsku

Novinky23. Marec 2023

Školská exkurzia

Školská exkurzia na pracovisku SLM, n.o. v Banskej Bystrici

Novinky21. Marec 2023

Memorandum o vzájomnej spolupráci

Memorandum o vzájomnej spolupráci a podpore vzdelávania

Novinky4. Október 2022

Účasť na 99. MMM Košice 2022

Účasť na 99. Medzinárodnom maratóne mieru konaného 2. októbra 2022 v Košiciach

Novinky11. September 2022

Technologická konferencia - Technology supporting humanity

V dňoch 20. – 21. septembra 2022 sa v košickom Kulturparku uskutoční 4. ročník najväčšej inovačnej a technologickej konferencie a veľtrhu SLOVAKIATECH FORUM – EXPO 2022.

Novinky30. Máj 2022

Pozvánka na 50. Fórum metrológov

Slovenská metrologická spoločnosť pozýva svojich členov, sympatizantov a ďalších odborných záujemcov na 50. Fórum metrológov.

Novinky20. Máj 2022

Svetový deň metrológie

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém.

Novinky5. Máj 2022

Kalibrácia testerov bezpečnosti elektrických a hybridných automobilov

V súčasnosti sa pri kontrole elektrickej bezpečnosti elektrických a hybridných automobilov používajú testery bezpečnosti elektrických vozidiel ako napr. VAS 6558A a meracie adaptéry, ktoré umožňujú spoľahlivé a bezpečné pripojenie...

Novinky26. Apríl 2022

Zmene Cenníka metrologických výkonov

Informácia o zmene Cenníka metrologických výkonov s účinnosťou od 1. mája 2022.

Novinky15. Marec 2022

Novela zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii

Zákon č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

Novinky17. Február 2022

100. výročie pristúpenia Československej republiky k Metrickej konvencii

100. výročie pristúpenia Československej republiky k Metrickej konvencii

Novinky2. Február 2022

Zmena riaditeľa SLM

Späť