Slovenská legálna metrológia ako určená organizácia

Na základe zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, účinného od 1.07.2000 sa stáva Slovenská legálna metrológia určenou organizáciou.

1. Júl 2000

Slovenská legálna metrológia ako určená organizácia

Za obsah zodpovedá Ing. Zbyněk Schreier.

Späť