Spôsobilosť vykonávať skúšanie meradiel

Spôsobilosť SLM vykonávať skúšanie meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou jej metrologických pracovísk Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025: 2005.

1. Január 2008

Spôsobilosť vykonávať skúšanie meradiel

Späť