Spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj

Dňa 4. júna 2010 získala SLM osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydané Ministerstvom školstva SR.

4. Jún 2010

Spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj

Späť