Transformácia na neziskovú organizáciu

Slovenská legálna metrológia ako určená organizácia bola na základe uznesenia vlády SR č. 1203 z 15.12.2004 a rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 účinného od 3.01.2005 transformovaná zo štátnej príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

3. Január 2005

Transformácia na neziskovú organizáciu

Slovenská legálna metrológia ako určená organizácia bola na základe uznesenia vlády SR č. 1203 z 15.12.2004 a rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 z 31.12.2004 účinného od 3.01.2005 transformovaná zo štátnej príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

Za obsah zodpovedá Ing. Zbyněk Schreier.

Späť