Vznik Slovenskej legálnej metrológie

Slovenská legálna metrológia ako štátna príspevková organizácia vznikla ako nástupnícka organizácia Služieb legálnej metrológie na základe rozhodnutie predsedu ÚNMS SR č. 45/99 účinného od 1.1.2000.

1. Január 2000

Vznik Slovenskej legálnej metrológie

Za obsah zodpovedá Ing. Zbyněk Schreier.

Späť