Vznik Služieb legálnej metrológie

Na základe rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 366/93 účinného od 1.1.1994, vznikajú pre účely metrologickej kontroly meradiel Služby legálnej metrológie.

1. Január 1994

Vznik Služieb legálnej metrológie

Na základe rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 366/93 účinného od 1.1.1994, vznikajú pre účely metrologickej kontroly meradiel Služby legálnej metrológie.

Za obsah zodpovedá Ing. Zbyněk Schreier.

Späť