Zisk národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu

Slovenská legálna metrológia, n. o. získala v novembri roku 2007 ocenenie Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii A2, ktoré predstavuje najväčšie ocenenie, ktoré môže organizácia získať v oblasti manažérskych systémov kvality.

5. November 2007

Zisk národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu

Národná cena SR za kvalitu je najväčším ocenením, ktoré môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. Založená je na hodnotení stanovených kritérií podľa európskeho modelu výnimočnosti EFQM pre všetky typy organizácií alebo podľa modelu CAF, ktorý je určený pre organizácie štátnej a verejnej správy.

Pri príležitosti vyhlásenia výsledkov VIII. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu 2007 prezident SR Ivan Gašparovič spolu s predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR odovzdali dňa 5.novembra 2007 v Primaciálnom paláci v Bratislave ocenenie víťazovi kategórie A2 (veľké organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov) Slovenskej legálnej metrológii, n.o. s počtom bodov 547. Ocenenie si prevzali generálny riaditeľ Jaromír Markovič a manažérka kvality Mária Danková.

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu

Za obsah zodpovedá Ing. Zbyněk Schreier.

Späť