Autorizácia SLM, n.o. podľa zákona o metrológii

SLM, n.o. podala žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel a predložila v stanovenom termíne ÚNMS SR dokumentáciu, ktorou preukazuje splnenie požiadaviek

Slovenská legálna metrológia, n.o. v zmysle platného zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preukázala splnenie požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. d) až n) a p) zákona o metrológii a ÚNMS SR autorizoval SLM, n.o. na výkon overovania určených meradiel.

Rozhodnutie o autorizáciu na overovanie určených meradiel je v súlade s aktuálne platným rozsahom akreditácie SLM, n.o. 

SLM, n.o. je od 01.04.2023 najväčšou autorizovanou osobou pre oblasť metrológie a bude tak aj naďalej dôveryhodný a komplexný partner s pôsobnosťou na celom území SR.

Tešíme sa na spoluprácu!

Podľa § 31 ods. 3 zákona o metrológii sa autorizácia neudeľuje na výkon overovania cestných rýchlomerov a analyzátorov dychu. Z tohto dôvodu SLM, n.o. nemôže od 01.04.2023 poskytnúť tieto služby.

 V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte cez kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

Za obsah zodpovedá Martin Petro.

Späť