Cenník metrologických výkonov SLM

Cenník metrologických výkonov na rok 2011 sa nachádza na podstránke http://www.slm.sk/cennik.html.

S cieľom skrátiť čas strávený hľadaním cien konkrétnych metrologických výkonov u meradiel, meracích zariadení alebo etalónov v cenníku si môžete vybrať ľubovoľnú z nasledovných ciest:

  • „Druhy meradiel, etalónov a meracích zariadení“ – ak viete presný názov meradla, etalónu alebo zariadenia,
  • „Kategórie odvetví a podnikateľských činností“ – pokiaľ neviete presný názov meradla, etalónu alebo zariadenia, ale viete v ktorej hospodárskej oblasti sa používa,
  • „Kategórie fyzikálnych veličín“ – ak neviete názov meradla, ani v ktorej oblasti hospodárstva sa používa.
Späť