COVID 19 opatrenia od 25.11.2021

COVID 19 opatrenia od 25.11.2021

COVID 19 opatrenia od 25.11.2021

Vážení zákazníci,

v súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24.novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264 z 24.novembra 2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia SLM n.o. prijala nasledujúce opatrenia:

Pracoviská SLM, n.o. budú pracovať v štandardnom režime v skrátených otváracích hodinách

  • pracoviska Bratislava, Banská Bystrica a Košice od 08:00 do 16:00 h
  • pracoviska Nitra a Žilina od 08:00 do 14:00 h.

Meradlá, ktoré zašlete kuriérskou službou, alebo doručíte osobne, budú na našich pracoviskách prevzaté a vybavené.

Metrologické výkony na mieste u zákazníka sa budú vykonávať v súlade s prijatými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetci naši zamestnanci budú vybavení ochrannými prostriedkami (rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky).

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať mailom na objednavky@slm.sk alebo na infolinke 02/40 203 619.

Žiadame všetkých zákazníkov, aby dodržiavali zásady ochrany pred šírením epidémie a pri komunikácií s našimi zamestnancami používali ustanovené/odporúčané ochranné prostriedky.

Za obsah zodpovedá Ing. Zbyněk Schreier.

Späť