Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dňa 14.02.2020 bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou legálnou metrológiou n.o. a Slovenským elektrotechnickým zväzom – Komorou elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES). Zmluvu za Komoru elektrotechnikov Slovenska podpísal jej prezident Ing. Vladimír Vránsky a za Slovenskú legálnu metrológiu generálny riaditeľ doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. Cieľom zmluvy bude kooperácia organizácií v oblasti vzdelávania a výmeny aktuálnych informácií a trendov z oblasti merania a metrológie.

Pre viac informácii o Komore elektrotechnikov Slovenska navštívte web stránku https://www.sez-kes.sk/

Späť

Používaním stránok prevádzkovaných SLM súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby


Viac info