Dňa 13.05.2011 sa v priestoroch Oddelenia externých výkonov v Žiline uskutočnila exkurzia žiakov Základnej školy Bánová. Žiakov najviac zaujalo laboratórium hmotnosti a úkažka výkonu metrologickej kontroly u váhy používanej v potravinách.

Späť