Generálna konferencia o váhach a mierach

V termíne od 17. do 21. októbra 2011 sa v Paríži konalo 24. zasadnutie Generálnej konferencie o váhach a mierach (CGPM), na ktorej boli prijaté rezolúcie.

A) Rezolúcia o možnej budúcej revízii medzinárodnej sústavy jednotiek SI

B) Rezolúcia o dôležitosti medzinárodnej spolupráce, napríklad o nadväznosti meraní na monitorovanie klimatických zmien na sústavu SI

C) Rezolúcia o dotácii BIPM na roky 2013 až 2016

D) Rezolúcia o štatúte pridruženého štátu Všeobecnej konferencie

E) Rezolúcia o akceptovaní niektorých ekonomík ako asociovaných členov CGPM

G)Rezolúcia o dohodách týkajúcich sa splátkových harmonogramov medzi Medzinárodným výborom pre váhy a miery a neplatiacimi členskými štátmi Metrickej konvencie v záujme uhradenia ich finančných nedoplatkov

I) Rezolúcia o revízii realizácie metra a vývoji nových etalónov optickej frekvencie

J) Rezolúcia o prijatí spoločného územného referenčného systému

N) Rezolúcia o úlohe, poslaní, cieľoch, dlhodobej stratégii a riadení BIPM

Späť