Kalibrácia meradiel v zariadeniach spoločného stravovania

Vzhľadom na opakované zistenia inšpekčných orgánov spracovala SLM formulár, ktorý Vám sprehľadní a uľahčí špecifikáciu metrologických požiadaviek na teplomery a vlhkomery používané vo Vašej prevádzke, čím sa vyhnete prípadným sankciám.

Požiadavky na meradlá (najmä teplomery a vlhkomery) používané v zariadeniach spoločného stravovania upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Formulár je voľne dostupný na recepciách našich metrologických pracovísk, alebo na stránke www.slm.sk v časti Cenník.

Späť