Kalibrácia meradiel vlhkosti dreva

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že kalibráciu meradiel vlhkosti dreva pre rok 2011 plánujeme realizovať v termínoch 26.-28.4.2011 a 21.-23.11.2011.

O prípadnej zmene uvedených termínov Vás budeme informovať na našej web stránke. Kalibráciu budeme vykonávať v rozsahu (6 až 45)% s neistotou 0,4% pre 5 základných druhov dreva (jedľa, smrek, borovica, dub, buk). Požiadavky na kalibráciu týchto meradiel aj na iné druhy dreva je potrebné vopred konzultovať s Vedúcim Oddelenia fyzikálno-technických veličín Banská Bystrica Ing. Štefanom Bányim.

Ing. Štefan Bányi
vedúci Oddelenia fyzikálno-technických veličín
Tel.: 048 4719 119
e-mail:banyi@slm.sk

Späť