Kalibrácia testerov bezpečnosti elektrických a hybridných automobilov

V súčasnosti sa pri kontrole elektrickej bezpečnosti elektrických a hybridných automobilov používajú testery bezpečnosti elektrických vozidiel ako napr. VAS 6558A a meracie adaptéry, ktoré umožňujú spoľahlivé a bezpečné pripojenie k meranému objektu. Tieto testera ako aj adaptéry vieme kalibrovať v zmysle požiadaviek normy EN ISO/IEC 17025.

KALIBRÁCIA TESTEROV BEZPEČNOSTI ELEKTRICKÝCH A HYBRIDNÝCH AUTOMOBILOV

CIEĽOVÁ SKUPINA

Servisné centrá, autorizované servisné centrá

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Testery bezpečnosti elektrických vozidiel, meracie adaptéry pre meranie elektrických vozidiel

POPIS

Elektrické a hybridné automobily priniesli nové výzvy ohľadom bezpečnosti. Dôležitými parametrami sú napr. izolačný odpor batérie a iných súčastí a prechodový odpor výkonovej kabeláže. Bezpečnosti sa venujú normy SAE J1766 a UN ECE R100. Ako riešenie týchto výziev vznikli testery bezpečnosti elektrických vozidiel ako napr. VAS 6558A a meracie adaptéry, ktoré umožňujú spoľahlivé a bezpečné pripojenie k meranému objektu.

SLM poskytuje služby v oblasti kalibrácie týchto zariadení. Všetky kalibrácie sú pokryté rozsahom akreditácie a spĺňajú požiadavky EN ISO/IEC 17025 a tak spĺňajú všetky požiadavky pre zákazníkov aplikujúcich systémy riadenia kvality ako napr. EN ISO 9001. Kalibrácie vykonávame na mieste u zákazníka s minimálnou mierou zdržania a obmedzenia prevádzky zákazníka. Pri kalibrácii využívame vybavenie s lepšími metrologickými parametrami ako je kalibrátor VAS 5143A odporúčaný výrobcom.

ZOZNAM KALIBROVANÝCH MERADIEL

(AVL Ditest) VAS 6558A
VAS 6558/9-4
VAS 6558/9-6
VAS 6558/32A
VAS 6558/33A
VAS 6558/35
VAS 6558/36A
VAS 6558/37A
VAS 6558/10-1
...

Kalibrácia testerov bezpečnosti elektrických a hybridných automobilov

Za obsah zodpovedá Miloš Ujlaky.

Späť