Kalibrácia závaží 1. triedy presnosti (OIML E2)

Kalibrácia závaží najvyšších tried presnosti kam patrí trieda E2 je významným ukazovateľom úrovne a kvality akreditovaného kalibračného laboratória.

KALIBRÁCIA ZÁVAŽÍ 1. TRIEDY PRESNOSTI (OIML E2)

CIEĽOVÁ SKUPINA

Kalibračné a skúšobné laboratória, vedecko výskumné inštitúcie, chemický a farmaceutický priemysel.

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Závažia 1. triedy presnosti, OIML E2, I. rádu

POPIS

Kalibrácia závaží najvyšších tried presnosti kam patrí trieda E2 je významným ukazovateľom úrovne a kvality akreditovaného kalibračného laboratória. Takéto akreditované kalibračné laboratória vykonávajúce kalibráciou závaží 1 . triedy presnosti (OIML E2) patria do úzkej skupiny akreditovaných kalibračných laboratórií, ktoré takéto služby vedia poskytovať. Použitá metodika kalibrácie vychádza z dokumentu OIML R111-1, ktorá okrem iného stanovuje zásady a metódy skúšok závaží všetkých definovaných tried presností. Hmotnosť testovaných závaží sa určí metódou priameho porovnania s referenčnými etalónovými závažiami triedy E1 zodpovedajúcej menovitej hodnoty na etalónových tzv. komparátorových váhach. Rozsah kalibrácie tejto triedy presnosti je laboratórium Hmotnosti SLM, n.o. schopné poskytnúť pre jednotlivé závažia, alebo súpravy závaží od 1 mg až do 20 kg.

Kalibrácia závaží 1. triedy presnosti (OIML E2)

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť