Medzinárodný úspech člena SOPK

Medzinárodný úspech člena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Medzinárodný úspech člena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

V čísle 10/2021 mesačníku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) OBCHOD PRIEMYSEL HOSPODÁRSTVO bol uverejnený článok o medzinárodnom úspechu člena SOPK Slovenskej legálnej metrológii, n. o., a to o uverejnení článku v OIML BULLETIN (číslo 3 vydanom v júli 2021) popisujúcim systém novej generácie metrologickej kontroly na čerpacích staniciach, ktorý v rámci svojho výskumu vyvinula Slovenská legálna metrológia, n.o. v spolupráci so strojníckymi fakultami Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach. Toto unikátnom riešenie zo Slovenska v súčasnosti nemá vo svete obdobu.

Prílohy

Späť