Návšteva delegácie

Návšteva delegácie zo slovenských metrologických inštitúcií v Centrálnom úrade pre miery (GUM) v Poľsku

Návšteva delegácie zo slovenských metrologických inštitúcií v Centrálnom úrade pre miery (GUM) v Poľsku

Autor textu: Adam Żeberkiewicz

Dňa 29. júna minulého roku navštívilo Centrálny úrad pre miery v Poľsku vedenie slovenských metrologických inštitúcií.

Centrálny úrad pre miery v Poľsku navštívilo vedenie slovenských metrologických inštitúcií –  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR), Slovenský metrologický ústav (SMÚ) a Slovenská legálna metrológia (SLM). GUM navštívili pani Katarína Surmíková Tatranská (predsedníčka ÚNMS SR), pán Tomáš Peták (podpredseda ÚNMS SR), pán Maroš Kamenský (generálny riaditeľ SMÚ), pán Peter Vook (riaditeľ SLM), pán Štefan Král (riaditeľ Odboru certifikácie výrobkov SLM) a pán Laurenc Sopko (zodpovedný za etalón hmotnosti, SMÚ).

Počas stretnutia boli nastolené viaceré otázky týkajúce sa súčasnej a budúcej spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej účasti na budúcich európskych výskumných projektoch. V rámci diskusie bola predstavená štruktúra GUM a prediskutované boli hlavné úlohy a oblasti činnosti úradu. Zástupcovia delegácie sa zaujímali o certifikačný proces v GUM, úlohy či špecifiká práce laboratória hmotnosti a o revíziu jednotiek SI v oblasti hmotnosti.

Zástupcovia delegácie predstavili štruktúru správy mier na Slovensku a vyjadrili ochotu podpísať zmluvu o spolupráci s poľským úradom.

Dôležitou témou boli aj otázky súvisiace s výstavbou kampusu GUM, ktorý sa buduje v meste Kielce. Bola predstavená myšlienka jeho vytvorenia, financovania a štruktúry. V závere návštevy si hostia prehliadli laboratóriá hmotnosti, času a frekvencie. Stretnutie bolo užitočným krokom k posilneniu spolupráce medzi našimi inštitúciami.

Za poľský Centrálny úrad pre miery sa stretnutia zúčastnili: podpredseda Rafał Kępka, generálny riaditeľ Úradu Piotr Ziółkowski, riaditeľ Odboru inovácií a rozvoja a poverený riaditeľ Odboru medzinárodnej spolupráce a analýz dr. Andrzej Kurkiewicz, riaditeľka Odboru certifikácie Paulina Olszewska, riaditeľ Odboru mechaniky a akustiky Andrzej Hantz a vedúci divízie medzinárodnej spolupráce dr. Marcin Mikiel.

Za obsah zodpovedá Jana Tomášová.

Späť