Nová generácia systému na metrologickú kontrolu meradiel na čerpacích staniciach

Nová generácia systému na metrologickú kontrolu meradiel na čerpacích staniciach

V poslednom aprílovom týždni boli realizované dva úspešné eventy zamerané na prezentáciu výsledku nášho výskumu a vývoja.

Prezentovaná bola nová generácia systému na komplexnú metrologickú kontrolu meradiel na čerpacích staniciach.

Tento systém v sebe skrýva vozidlo plné meracích technológií, prvkov automatizácie a využívanie umelej inteligencie pre rozpoznávanie nameraných údajov z obrazov kamier.

S novým meracím systémom vieme

  • kontrolovať meradlá na výdaj PHM, LPG, AdBlue, WSE
  • zrýchliť proces vďaka automatizácii
  • zvýšiť dôveryhodnosť merania využitím umelej inteligencie

 

Späť