Nová stránka OIML

Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) dňa 9. januára 2022 spustila svoju novú web stránku s moderným dizajnom a rýchlejším prístupom.

Link: www.oiml.org

Za obsah zodpovedá Ing. Zbyněk Schreier.

Späť