Nová web stránka Slovenskej legálnej metrológie

S radosťou Vám oznamujeme, že 1.decembra 2010 bol spustený nový web Slovenskej legálnej metrológie. Našou snahou bolo vytvoriť modernú, prehľadnú stránku, ktorá Vám poskytne všetky informácie o našich službách a úlohách SLM v hospodárstve Slovenskej republiky.Čo teda prináša nová webstránka SLM?1. Naše služby – sprehľadnili sme jednotlivé kategórie, aby ste našli čo najrýchlejšie informácie o hľadanom meradle, etalóne alebo meracom zariadení.2. Klientská zóna – pod názvom Datamer si po zaregistrovaní môžete sami viesť prehľadnú evidenciu meradiel v elektronickej databáze. 3. Legislatíva – na tejto stránke nájdete prehľadné zoradenie meradiel podľa fyzikálnych veličín a ľahko zistíte, či meradlo podlieha schváleniu a aký je čas platnosti overenia.4. Kontakty – po kliknutí na mapu sa Vám zobrazia všetky dôležité pracoviská SLM na celom Slovensku. Nezabudnite, že je pre Vás k dispozícii Zákaznícka linka 0850 111 332.Veríme, že sa Vám naša stránka bude páčiť a že na nej nájdete všetky požadované informácie. Budeme radi, ak nám napíšete svoje názory, postrehy a pripomienky na našu mailovú adresu svantner@slm.sk . Každý mail si pozorne prečítame a budeme naň obratom reagovať. Ďakujeme Vám za priazeň a želáme príjemné čítanie našich nových stránok!Vaša Slovenská legálna metrológia.

Späť