Nové laboratórium viskozimetrie

Viskozita je odvodená fyzikálna velčina, ktorá popisuje vnútorné trenie kvapalín pri ich pohybe.

Nové laboratórium viskozimetrie na pobočke SLM v Banskej Bystrici poskytuje nasledovné služby:

  • Kalibrácia viskozimetrov typu Ubbelohde – priamou porovnávacou metódou;
  • Kalibrácia viskozimetrov typu Ubbelohde – metódou etalónových referenčných kvapalín;
  • Meranie dynamickej viskozity kvapalín a to pre prevádzkové a kalibračné účely;
  • Meranie kinematickej viskozity kvapalín a to pre prevádzkové a kalibračné účely.

Uvedené služby poskytuje v zmysle európsky technických noriem, Odporúčaní OIML a technických metrologických predpisov.

Ceny jednotlivých služieb laboratória nájdete na našej webovej stránke www.slm.sk/cennik.html

Späť