Obhajoba dizertačnej práce

Ing. Dušan Šmigura, PhD.

Dňa 24.8.2021 sa uskutočnili obhajoby dizertačnej práce nášho kolegu Ing, Dušana Šmiguru, PhD. Práca má názov Implementácia aktuálnych poznatkov a analýza dopadov na prenos teplotnej stupnice a jej výsledkom je zefektívnenie a skvalitnenie poskytovaných služieb kalibračnými laboratóriami pri kalibrácii etalónov teploty. Kolegovi Dušanovi srdečne blahoželáme k úspešnému obhájeniu práce.

Za obsah zodpovedá Eva Debnárová.

Späť