Obhajoba dizertačnej práce

Ing. Miloš Ujlaky, PhD.

Náš kolega Ing. Miloš Ujlaky, PhD. úspešne absolvoval obhajobu svojej dizertačnej práce s názvom Optimalizácia procesu organizácie skúšok spôsobilosti pre oblasť kalibračných laboratórií. Cieľom práce je optimalizovať proces organizácie skúšok spôsobilosti, vzhľadom na čas, financie, zdroje, tak aby realizované programy umožnili účastníkom MLPM preukázať svoju technickú spôsobilosť, v kontexte odbornosti, stanovených požiadaviek, a edukačných prínosov. Výstupom je komplexná metodika pre organizáciu programov MLPM. Kolegovi Milošovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Za obsah zodpovedá Eva Debnárová.

Späť