Ochranné prvky na certifikátoch

Certifikačný orgán pre výrobky (Notifikovaná osoba č. 1432) pristúpil k používaniu dodatočných ochranných prvkov na vydávaných certifikátoch. Novými ochrannými prvkami sú:

  • holografická značka (zlatej farby a kruhovitého tvaru) a QR kód.
  • S účinnosťou od 26.06.2012 sú certifikáty (modul B, D a H1) vydané po 26.06.2012 platné len v prípade, že sú opatrené podpisom a pečiatkou notifikovanej osoby, holografickou značkou a QR kódom.

Upozornenie: QR kód a jeho použitie
QR kód obsahuje zakódovanú informáciu o umiestnení daného certifikátu v databáze vydaných certifikátov dostupnej na web stránke www.slm.sk. QR kód predstavuje možnosť vstúpiť do databázy vydaných certifikátov a zobraziť jej obsah.

Späť