Odborný seminár – Radiačná ochrana pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v medicíne

Vážení zákazníci,

Slovenská legálna metrológia v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou pozýva všetkých záujemcov  na odborný seminár s názvom „Radiačná ochrana pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v medicíne“, ktorý sa uskutoční dňa 12.06.2012 v priestoroch pracoviska Slovenskej legálnej metrológie v Bratislave. Odborný  seminár pod číslom CB381SK je hodnotený v rámci sústavného medicínskeho vzdelávania 7 kreditmi CME.

Detailné informácie a program získate na telefónnom čísle 02 40 203 621 alebo zaslaním emailu na solivajs@slm.sk. Odborný  seminár je bezplatný pre všetkých záujemcov.

Využite túto príležitosť a prihláste Vás a Vašich kolegov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

pracovisko Osobnej dozimetrie Slovenskej legálnej metrológie

Späť