Odborný seminár

Odborný seminár "Metrológia pre zdravotníctvo"

Dňa 21.6.2023 sme v našich priestoroch v Bratislave zorganizovali bezplatný workshop pre ľudí pracujúcich v oblasti zdravotníctva. Naším cieľom bolo pripraviť pre nich edukačné prednášky z metrológie, ktoré by im pomohli jednoduchšie napĺňať metrologické požiadavky v zdravotníckej praxi. 

S organizáciou workshopu nám pomohol Peter Blaškovitš a taktiež Slovenský metrologický inšpektorát. Keďže je našou víziou skvalitňovať slovenskú metrológiu, plánujeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.

Program odborného seminára s názvom „Metrológia pre zdravotníctvo“ sa v úvode dotkol všeobecného metrologického rámca a postupne otváral viacero praktických tém. Účastníci mali priestor diskutovať a zapájať sa v priebehu celého workshopu, čím sme chceli podporiť účel efektívnejšie uplatňovať metrologické požiadavky v praxi. Súčasťou workshopu bola aj prezentácia vybraných dodávateľov zdravotníckych meradiel.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim, organizátorom aj spoluorganizátorom a odbornému garantovi a zároveň nášmu kolegovi Milošovi Ujlakymu. V neposlednom rade chceme oceniť aj záujem účastníkov o danú problematiku a poďakovať im za pozitívnu spätnú väzbu.

Prílohy

Za obsah zodpovedá Jana Tomášová.

Späť