OZNAM

k vydávaným dokladom o meraní

Vážený zákazník,

 

chceli by sme Vás informovať, že na prelome rokov 2022 a 2023 v niektorých prípadoch SLM vydala certifikát o overení, resp. certifikát o kalibrácii s odkazom na neaktuálny dokument. V prípadoch, ktoré sme identifikovali, sme vykonali opravu a zaslali zákazníkom opravené dokumenty. V prípade, že sa to týka aj Vás a nebol Vám zaslaný opravený dokument, neváhajte nás obratom kontaktovať.

 

Odkaz na neaktuálny dokument sa týka výroku o neistote merania a revízie dokumentu EA-04/02: 2022 (Starý odkaz EA-04/02: 2013). Dovoľujeme si Vás informovať, že zmeny vyplývajúce z revízie majú formálny charakter a nemajú žiaden dopad na správnosť pracovných postupov SLM a na v certifikátoch  prezentované výsledky merania.

 

 

Za obsah zodpovedá Jana Tomášová.

Späť