OZNAM

úprava vydávaných dokladov o overení

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať, že v nadväznosti na požiadavky dokumentu Slovenskej národnej akreditačnej služby PL-10: „Politika SNAS na akreditáciu na účely autorizácie/notifikácie“ vydaný v 10. mesiaci 2023, musela SLM pristúpiť k úprave vydávaných dokladov o overení s cieľom jednoznačne deklarovať, ktoré činnosti spadajú pod rozsah akreditácie. Jednostránkové doklady, ktoré neobsahujú namerané hodnoty, musia byť v zmysle tejto politiky vydávané bez akreditačnej značky.

Odkaz na dokumenty SNAS:

https://www.snas.sk/akreditacia/kalibracne-laboratoria#politiky_kl

Ďakujeme za pochopenie!

Za obsah zodpovedá Jana Tomášová.

Späť