Pozvánka na 50. Fórum metrológov

Slovenská metrologická spoločnosť pozýva svojich členov, sympatizantov a ďalších odborných záujemcov na 50. Fórum metrológov.

Slovenská metrologická spoločnosť pozýva svojich členov, sympatizantov a ďalších odborných záujemcov na 50. Fórum metrológov s názvom „Metrológia v digitálnej ére, výskum a vývoj, novela zákona o metrológii“, ktoré sa uskutoční v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 15. – 16. júna 2022.

Cieľom fóra metrológov je položiť základy pre efektívnu výmenu informácií a skúseností zo všetkých oblastí týkajúcich sa implementácie digitálnych technológií do merania a metrológie a to prierezovo celým národným metrologickým systémom – regulátorom, predajcami meradiel, národnými autoritami pre vedeckú a legálnu metrológiu, firemnými metrológmi a orgánmi trhového dozoru a dohľadu.

Pozvánka na stiahnutie

Za obsah zodpovedá Tomáš Švantner.

Späť