Prezentácia novej generácie systému na metrologickú kontrolu meradiel na čerpacích staniciach

Prezentácia novej generácie systému na metrologickú kontrolu meradiel na čerpacích staniciach

Prezentácia novej generácie systému na metrologickú kontrolu meradiel na čerpacích staniciach

Slovenská legálna metrológia, n.o. (SLM) dňa 24. júna 2021 úspešne prezentovala novú generáciu systému na metrologickú kontrolu výdajných stojanov na čerpacích staniciach. Tentokrát sa event uskutočnil na čerpacej stanici Shell v Bratislave.

Za najväčšiu pridanú hodnotu nového systému je možné považovať zvýšenie dôveryhodnosti, ktorá je jedným zo základných pilierov SLM. Vďaka technológiám, ktoré nový systém využíva je vykonávateľ metrologickej kontroly schopný ešte exaktnejšie preukázať dôveryhodnosť a nezávislosť svojich výsledkov. Zabezpečuje sa tak ochrana oboch strán – zákazníka i predávajúceho. Systém kontroly zaručuje zákazníkovi, že nezaplatí za viac paliva ako natankuje a zároveň predávajúcemu zaručí to, že nepredá viac paliva ako je objem, za ktorý mu bude zaplatené.

Prezentácie sa zúčastnili dekani strojníckych fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, riaditeľ ústavu merania Slovenskej akadémie vied a predstavitelia siete čerpacích staníc Shell, ktorí vysoko hodnotili technickú a technologickú vyspelosť nového systému a prínos pre dôveryhodnosť a objektivitu výkonu meraní na účely overenia určených meradiel – výdajných stojanov.

 

Objektívna kameraPredstavitelia univerzítAuto PHMPredstavitelia siete čerpacích staníc ShellPrezentáciaPrezentáciaUkážka meraniaGR SLM vysvetľujeTechnológiaNeskrývaný záujem
Späť