Prezentácia pre študentov Strojníckej fakulty STU Bratislava

Prezentácia pre študentov Strojníckej fakulty STU Bratislava

Prezentácia pre študentov Strojníckej fakulty STU Bratislava

Dnes 18.10.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. na prevádzke v Bratislave pripravila prezentáciu a prehliadku laboratórií pre študentov tretieho ročníka Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SjF STU). Sprevádzajúci učiteľ doc. M. Halaj, PhD. ozrejmil, že ide o študentov končiacich bakalárske štúdium a preto táto návšteva je motivačná, aby študenti pokračovali v ďalšom štúdiu na SjF STU v odboroch merania, automatizácie alebo kvality. Riaditeľ odboru metrologických služieb Ing. P. Adam, PhD. spoločne so zodpovednými zamestnancami Ing. D. Šmigurom, PhD., Ing. D. Solivajsom, PhD. a Ing. D. Kyslerom v rámci ukážok laboratórií predviedli laboratórium elektriny, času, dĺžky, prietokov a dozimetrických veličín.

Späť