Príspevok Slovenskej legálnej metrológie, n. o. v bulletinu OIML

Príspevok Slovenskej legálnej metrológie, n. o. v bulletinu OIML

Príspevok Slovenskej legálnej metrológie, n. o. v bulletinu OIML

Oznamujeme Vám významný úspech Slovenskej legálnej metrológie, n. o. a Slovenskej republiky na poli legálnej metrológie.

Prvýkrát v histórii Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vo svojom periodiku číslo 3 vydanom v júni 2021 predstavila unikátne riešenie zo Slovenska, ktoré v súčasnosti vo svete nemá obdobu. Článok na strane 38 popisuje systém novej generácie metrologickej kontroly na čerpacích staniciach, ktorý v rámci svojho výskumu vyvinula Slovenská legálna metrológia, n. o. v spolupráci so strojníckymi fakultami Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach.

Slovenská legálna metrológia, n. o. aktívne pôsobí v Číne, Taiwane, Indii, Izraeli, Taliansku, Anglicku a ďalších štátoch a v spolupráci s Physikalisch-Technische Bundesanstalt zavádza systémy metrologickej infraštruktúry v Libanone, Palestíne a Ukrajine.

Distribúcia OIML Bulletinu do 130 štátov sveta potvrdí postavenie Slovenskej legálnej metrológie, n. o. vo svete a zároveň prispeje k prezentácii vedecko výskumného potenciálu Slovenska.

Pripájame link na bulletin OIML, kde si na stranách 38 – 46 môžete prečítať o novej generácii systému na metrologickú kontrolu výdajných stojanov PHM.

Prílohy

Späť