Rozšírenie technického vybavenia SLM

SLM, n.o. rozšírila svoje technické vybavenie o kontúrograf s drsnomerom.

Zariadenie od popredného dodávateľa meracej techniky, ktorým disponuje pracovisko SLM v Bratislave sa zakúpilo ako jedna z prioritných investícií na rok 2012. Hlavnou požiadavkou bol narastajúci dopyt služieb merania tvarových profilov a kalibrácie špeciálnych mierok, ktorý je možné pokryť práve uvedeným zariadením.

Späť