Školská exkurzia

Školská exkurzia na pracovisku SLM, n.o. v Banskej Bystrici

Dňa 30. marca 2023 navštívili pracovisko SLM, n.o. žiaci 4. ročníka ZŠ Golianova 8 v Banskej Bystrici. Bola pre nich pripravená takmer 2-hodinová exkurzia plná nových informácií a zážitkov. Pán Eduard Gombala dokázal udržať pozornosť detí počas celej 45-minútovej prednášky o metrológii. No ako hovorí staré príslovie, lepšie jedenkrát vidieť ako stokrát počuť, preto sa po prednáške ujal svojej role sprievodcu vedúci pracoviska Peter Haviar a ukázal našim návštevníkom metrologické laboratóriá.

Žiakom sa netradične strávený školský deň páčil a odniesli si od nás aj sladkú pozornosť. 

 

Za obsah zodpovedá Jana Tomášová.

Späť