Máte zavedený systém HACCP? Monitorujete teplotu v chladničkách, mrazničkách alebo pri výdaji hotových jedál? Patríte do kategórie zariadení spoločného stravovania? Ste závodná alebo školská jedáleň, prípadne reštaurácia alebo pizzeria, či bufet?

Späť