Spolupráca s Mestskou políciou v Košiciach

D

ňa 25. februára 2011 v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A sa uskutočnilo odborné preškolenie na tému: „Kontrola činnosti taxislužby a výkon odborného dozoru v podmienkach Mestskej polície Košice“, na ktorom boli prítomní zástupcovia organizácií:
Slovenská legálna metrológia, n.o., odbor metrológie, MP Košice – Ing. Miloš Ujlaky
Slovenský metrologický inšpektorát – pracovisko Košice – Ing. Gabriela Lešková
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice – Ing. Ladislav Čéplő
Obvodný úrad Košice, Odbor živnostenského podnikania – Ing. Alena Vaisová
Oddelenie správy komunikácií MMK, Referát dopravy – Ing. Henrieta Harabinová
KR PZ Košice, Krajský dopravný inšpektorát – por. Ing. Martin Kandráč, npráp. Csaba Csatlós.

Hlavným cieľom preškolenia bola teoretická príprava príslušníkov MsP a zosúladenie postupu všetkých subjektov podieľajúcich sa na vykonávaní odborného dozoru.

Na odbornom preškolení sa zúčastnilo 102 príslušníkov Mestskej polície Košice (ďalej len (MsP). Pozvaní lektori vo svojich príspevkoch prezentovali odborné stanoviská k danej problematike, pri ktorých sa dotkli tém ako:

  • legislatívne požiadavky týkajúce sa používania taxametrov
  • výkon odborného dozoru z pohľadu metrologickej inšpekcie
  • rozdiel medzi prevádzkovaním živnosti a podnikaním v cestnej doprave
  • postup pri kontrole vodiča vozidla taxislužby resp. vodiča vykonávajúceho prepravu osôb.

Zdroj: MsP Košice, http://www.kosice.sk/article.asp?id=9229

Späť