Svetový deň metrológie

Svetový deň metrológie 2023 sa nesie v téme globálneho potravinárskeho systému

Svetový deň metrológie 2023 sa nesie v téme globálneho potravinárskeho systému

Svetovým dňom metrológie si každoročne pripomíname udalosť, keď predstavitelia sedemnástich krajín podpísali Metrickú konvenciu. Urobili tak pri príležitosti stretnutia na diplomatickej konferencii o metre v Paríži, a to 20. mája 1875. Týmto podpisom sa rozhodli financovať vedecký inštitút Medzinárodný úrad pre váhy a miery (skr. BIPM z francúzskeho názvu Bureau Interna-tional des Poids et Mesures), ktorý vykonáva vedeckú činnosť na najvyššej úrovni v oblasti fyzikálnych a chemických veličín. Vytvorili tak základ pre celosvetový jednotný merací systém, ktorý je kľúčový pre vedecké objavy a inovácie, medzinárodný obchod, priemyselnú výrobu, ale taktiež pre ochranu životného prostredia a celkové zlepšenie kvality života.

Každý rok preto oslavujeme výročie tohto významného dňa tým, že dávame do pozornosti niektorú z aktuálnych tém v oblasti metrológie. Téma pre Svetový deň metrológie 2023 je „Merania podporujúce globálny potravinový systém“. Dôvodom je rastúci význam zmeny klímy a globálnej distribúcie potravín vo svete, ktorého populácia dosiahla až 8 miliárd ľudí ku koncu minulého roka 2022.

Projekt Svetového dňa metrológie realizujú spoločne organizácia BIPM a OIML. Ďalšie informácie nájdete na World Metrology Day - 20 May 2023.

Za obsah zodpovedá Jana Tomášová.

Späť