Svetový deň metrológie

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém.

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia kvality života a ochrana životného prostredia.

Téma pre svetový deň metrológie 2021 je Meranie pre zdravie. Táto téma bola zvolená s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitej úlohe metrológie v oblasti zdravotníctva, a teda pre zdravie každého z nás.

Bližšie informácie o Svetovom dni metrológie sú uvedené na stránke Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Zdroj: Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Ďalšie informácie o Svetovom dni metrológie sú uvedené na stránke Medzinarodného úradu pre váhy a miery (BIPM)  https://www.worldmetrologyday.org/

Späť