Systém manžérstva kvality SLM spĺňa náročné medzinárodné požiavky siete IQNet.

Trvalo vysoká kvalita poskytovaných služieb podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2008 bola potvrdená recertifikáciou akreditovaným certifikačným orgánom  AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Ltd.  a splnením náročných medzinárodných požiaviek siete IQNet.

Späť