Týždeň vedy a techniky: „Metrológia v praktickom živote človeka.“

Týždeň vedy a techniky: „Metrológia v praktickom živote človeka.“

Týždeň vedy a techniky: „Metrológia v praktickom živote človeka.“

Slovenská legálna metrológia pozýva všetkých priaznivcov vedy a techniky na zážitkový seminár o metrológii a jej využití v praktickom živote človeka. Podujatie začne krátkou prezentáciou plnou zaujímavých informácií, pokračuje prehliadkou laboratórií, kde účastník exkurzie nazrie do každodennej rutiny našich metrológov a celé podujatie bude zakončené možnosťou otestovať si správnosť merania svojho vlastného meradla, ktoré si môžete priniesť z domu (osobnú váhu, tlakomer, analyzátor dychu).

Podujatie prebehne v dvoch termínoch a uskutoční sa priamo na našich pracoviskách v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach (presnú adresu pracovísk nájdete na našej webovej stránke v kontaktoch):

  • 9.11.2021 (utorok) od 10:00 do 12:00 – v úvode prednáška, následne prehliadka laboratórií a na záver akcia „otestuj si meracie zariadenie“
  • 10.11.2021 (streda) od 15:00 do 17:00 – v úvode prednáška, následne prehliadka laboratórií a na záver akcia „otestuj si meracie zariadenie“

V dňoch 9.11 – 11.11.2021 od 13:00 – 14:00 budete môcť taktiež využiť online diskusiu o metrológii, prípadne prekonzultovať rôzne problémy súvisiace s metrológiou s našimi odborníkmi.

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie zvážime online náhradu podujatia v upravenom režime, čo oznámime na našej webovej stránke.

Za obsah zodpovedá Natália Balážová.

Späť