ÚNMS SR a SLM prehlbuje spoluprácu s Policajným zborom SR

V dňoch 3. až 6. mája 2010 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného zboru SR, Devínska Nová Ves – Bratislava, uskutočnilo školenie Krajských riaditeľstiev Policajného zboru SR Nitra, Košice, Trenčín a Žilina, týkajúce sa vykonávania kontrol a dodržiavania platnej legislatívy vodičmi motorových vozidiel.

Obsahom školenia boli i príspevky zástupcu ÚNMS SR z odboru metrológie a zástupcu Slovenskej legálnej metrológie, n. o.. Cieľom ich prednášok bolo prezentovať úlohy subjektov vymedzených zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrológii, vrátane popisu súčasného systému metrologickej kontroly, s akcentom na požiadavky definované na určené meradlá používané pri výkone služby Policajného zboru SR v zmysle vyhlášky ÚNMS SR č.210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.

Za osobnú angažovanosť a odborný výklad k predmetnej problematike sa poďakoval riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru pplk. Štefan Podmanický.
Výbornú spoluprácu s Policajným zborom SR potvrdzujú i aktivity z marca tohto roku. S prispením Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR Banská Bystrica vytvorila Slovenská legálna metrológia expozíciu tematicky zameranú na prezentáciu úloh legálnej metrológie v oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. Expozícia bola súčasťou výstavy INDUSTRY EXPO/C.S.I.L/CARplast, ktorá sa konala v Bratislave a pod záštitou predsedu ÚNMS SR, profesora Jozefa Mihoka.

Späť