Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti

Prieskum spokojnosti zákazníkov SLM za uplynulé obdobie

Prieskum zákazníckej spokojnosti

Milí priaznivci metrológie, dovoľte, aby sme s Vami zdieľali výsledky prieskumu zákazníckej spokojnosti, ktorý sme realizovali cielene za účelom zistenia spokojnosti zákazníkov s našimi službami.

V prvom rade sa však chceme poďakovať všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do prieskumu a ochotne vyplnili krátky štruktúrovaný dotazník. Ceníme si Váš čas aj Vaše názory.

Poďme sa teraz pozrieť do grafov, čo si o nás myslia naši zákazníci.

V prvej otázke nás zaujímalo, aké služby sú našimi zákazníkmi najčastejšie využívané.

Naši zákazníci najčastejšie využívajú služby týkajúce sa overenia a kalibrácie. V menšej miere sú však využívané služby, ktoré ponúkame za účelom väčšieho komfortu pri starostlivosti zákazníkov o ich meradlá. Preto by sme ich radi vyzdvihli. Aký význam majú tieto služby pre zákazníkov?

  1. majú zákazníkov odbremeniť od potreby kontrolovať si termíny platnosti overenia alebo kalibrácie (tzn. že my sledujeme termín platnosti overenia/kalibrácie za zákazníka);
  2. majú ich zbaviť nutnosti viesť si vlastnú evidenciu o meradlách (t.j. že evidenciu vedieme my za zákazníka);
  3. pomáhajú udržiavať poriadok v prechádzajúcich objednávkach a to práve vďaka elektronickým službám, resp. klientskej zóne, kde zákazníci prehľadne vidia okrem iného aj stav a históriu svojich objednávok;
  4. vďaka službe poradenstvo nemusia zákazníci zdĺhavo pátrať po odpovediach na svoje otázky, ale stačí nám zavolať alebo napísať.

V druhej otázke sme sa pýtali na mieru spokojnosti zákazníkov s našimi službami a zároveň nás zaujímalo aj to, z akého dôvodu sa k nám zákazníci opakovane vracajú. Tretia otázka sa teda týkala toho, čo naši zákazníci oceňujú na spolupráci s nami.

Na základe výsledkov prieskumu môžeme konštatovať vysokú mieru zákazníckej spokojnosti s našimi službami. Až 97,4 % zákazníkov, ktorí sa zapojili do prieskumu vyjadrilo spokojnosť na škále „veľmi spokojný/á“ a „skôr spokojný/á“. Ako dôvody využívania našich služieb zákazníci uviedli predovšetkým profesionálny prístup a kvalitu poskytnutých služieb. Viac než polovica opýtaných zákazníkov taktiež vyzdvihla dôveryhodnosť a jednoduchú dostupnosť našich služieb.

Posledná otázka v našom prieskume smerovala k ochote odporučiť naše služby ostatným ľuďom.

Výsledky poukazujú na to, že až 98,7 % zákazníkov, ktorí sa zapojili do prieskumu by nás „rozhodne áno“ alebo „skôr áno“ odporučilo ostatným ľuďom.

S potešením by sme chceli vyjadriť vďaku našim zákazníkom za prejavenú dôveru. Sme radi, že sa nám darí napĺňať vysoké štandardy a veríme, že s našimi službami budete aj naďalej spokojní.

Za obsah zodpovedá Eva Debnárová.

Späť