Začal sa týždeň vedy a techniky: „Metrológia v praktickom živote človeka.“

Začal sa týždeň vedy a techniky: „Metrológia v praktickom živote človeka.“

Začal sa týždeň vedy a techniky: „Metrológia v praktickom živote človeka.“

Slovenská legálna metrológia pozýva všetkých priaznivcov vedy a techniky na zážitkový seminár o metrológii a jej využití v praktickom živote človeka. Podujatie začne krátkou prezentáciou plnou zaujímavých informácií, pokračuje prehliadkou laboratórií, kde účastník exkurzie nazrie do každodennej rutiny našich metrológov a celé podujatie bude zakončené možnosťou otestovať si správnosť merania svojho vlastného meradla, ktoré si môžete priniesť z domu (osobnú váhu, tlakomer, analyzátor dychu).

Podrobný program podujatia

Prezenčná forma:

Prezenčná forma prebehne na pracoviskách v Bratislave a Košiciach (presnú adresu pracovísk nájdete na našej webovej stránke v kontaktoch):

  • 9.11.2021 (utorok) od 10:00 do 12:00 – v úvode prednáška, následne prehliadka laboratórií a na záver akcia „otestuj si meracie zariadenie“
  • 10.11.2021 (streda) od 15:00 do 17:00 – v úvode prednáška, následne prehliadka laboratórií a na záver akcia „otestuj si meracie zariadenie“

Online forma:

Online prezentácia

Online prezentácia bude prezentovaná prostredníctvom Microsoft Teams dňa 9.11.2021 od 10:00 do 10:15 h a 10.11.2021 od 15:00 do 15:15 h v prípade ak sa pripojí aspoň jeden účastník.

Pripojenie na Online Prezentáciu (9.11.2021 od 10:00 do 10:15 h a 10.11.2021 od 15:00 do 15:15 h): Pripojiť teraz

Online konzultácie

Online konzultácie sa uskutočnia dňa 9, 10. a 11.11.2021 od 13:00 do 14:00 h. Online konzultácií sa zúčastnia riaditeľa odboru metrológie a zodpovední zástupcovia za veličinu.

Pripojenie na Online Konzultáciu (9, 10. a 11.11.2021 od 13:00 do 14:00 h): Pripojiť teraz

Online video Overenie určeného meradla – obchodnej váhy

Bez komentára - Ukážka overenia obchodnej váhy v laboratóriu hmotnosti SLM: Pozerať teraz

Live video na YouTube

Sledujte naše Live videa na YouTube kanáli SLM slm.sk dňa 9. a 10.11.2021 od 10:00 do 11:00 h: Pozerať teraz

Live video 1

Názov: Kalibrácia meradiel dĺžky – číselníkový odchýlkomer

Popis: Kalibrácia číselníkových odchýlkomerov a inkrementálnych snímačov dĺžky pomocou plne automatického kalibračného systému od Feinmess Suhl GmbH MPF 100

Live video 2

Názov: Meranie geometrických parametrov – Strojárska súčiastka

Popis: Kontaktné a bezkontaktné meranie geometrických parametrov na výrobku. Na meranie je použitý 3D súradnicový stroj ZEISS O-Inspect 543 ktorý kombinuje dotykový snímací systém XXT a bezdotykový snímací systém VAST.

Späť